Факултет по машиностроене и уредостроене

Транспортна и авиационна техника и технологии

доц. д-р Атанас Начев

 Атанас Начев Адрес: 4000 Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов 25  

Кабинет: 4238 

Телефон: 032 659 514 

E-mail:

 

Катедри
Специалности