Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

ас. Васил Попов

Асистент в Катедра Системи за Управление ФЕА,  

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Лаб. 4309, 4407  


 

 

Катедри
Специалности