Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

Иванка Атанасова - секретар на катедрата

каб. 1217 

тел. 032 659 717

 

Катедри
Специалности