Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р Силвина Илиева

  Родена през 1976г. в гр. Пловдив 

Завършва ССХУ за Сценични кадри (сега НГСЕИ) – Пловдив през 1994 г. Специалност ХСИ (художествено сценично изпълнение). 

Висшето си образование завършва с отличен успех в Националната Художествена Академия - София през 1999 г. със степен Магистър - специалност Рекламен дизайн в класа на проф. Лъчезар Лозанов. 

По време на следването си в НХА работи по различни проекти като: 

Изложба 100 години Национална Художествена Академия София - Национален исторически музей – 1996 г. 

Проект за реконструкция на Градската градина в София /сред премахването на Мавзолея/- Фондация Отворено общество - 1998 г. 

Международен панаир пловдив - от 1995 до днес 

Фирма „Артфото” графичен дизайн на календари и други издания. 

Има Квалификация по Педагогика на изобразителните изкуства. 

През 2000 г. печели конкурс за редовна докторантура в катедра Рекламен дизайн в Националната Художествена Академия - София. 

През 2004 г. Защитава образователна и научна степен ДОКТОР по изкуствознание и изобразителни изкуства с дисертационен труд на тема „ Художествено-пространственото и стилово развитие на рекламния дизайн в България - Пловдивски панаир”. 

Участия в изложби: 

1994 г. Изложба дипломни работи на дипломанти от Средно специално художествено училище за Сценични кадри – галерия ДПХ, ул. Гладстон 32, Пловдив. 

1998 г. Изложба „Икони” - Силвина Илиева и Валентин Димов - гр. Лион, Франция. 

1999 г. Изложба дипломни работи на дипломанти специалност Рекламен дизайн - Националната Художествена Академия - галерия СБХ, ул. Шипка 6, София 

2001 г. Изложба „Младите в приложната графика и дизайна” –Дружество на пловдивските художници, галерия ул. Гладстон 32, Пловдив. 

2004 г. Изложба ПРИНТКОМ - Конкурс за календари и др. 

През 1999 г. създава собствено студио за рекламен дизайн АБСТРАКТА ООД, в което заедно с екипа си реализира множество успешни проекти в областта на графичния и пространствения дизайн. Доказателство за това са редица спечелeни конкурси: 

Тотал дизайн Екопак България 2005-2007 г. 

Номинация за най-добър дизайн на панаирна експозиция по време на Международен пролетен панаир 2003 г. 

Диплом за най-добър дизайн на панаирна експозиция по време на 63 Международен технически панаир 2007 г. 

От 2012 година е хоноруван преподавател по „Графичен дизайн” на специалност „Полиграфия” в ТУ София, филиал Пловдив. 

2013 г. печели конкурс за Главен асистент към катедра „Механика” , ФМУ, ТУ София, филиал Пловдив. Води художествените дисциплини в ОКС „Бакалавър” и „Магистър” на специалност „Полиграфия”: Цветознание, Графичен дизайн, Цвят и цветовъзпроизвеждане, Подготвителни процеси, Графичен дизайн на широкоформатни изображения и Художествено оформление на опаковки и етикети. 

От 2016 г. е „Доцент” в катедра „Механика” , ФМУ, ТУ София, филиал Пловдив. 


За контакти: 

тел. 0887551014 

e-mail: silvina@abstraktabg.com 


 

Катедри
Специалности