Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

доц. д-р инж. Ангел Попаров

 доц. А. Попаров адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4218 

телефон: +359 (032) 659 617 

e-mail: poparan@abv.bg 


Завършва висше образование във ВМЕИ "В. Априлов"-Габрово, специалност Технология на машиностроенето и металорежещи машини. В ТУ-София, филиал Пловдив е асистент от 1988г., а от 1995г. - главен асистент 


Преподавани дисциплини: 

Рязане на материалите; Обработване на материалите, инструменти и машини 


Област на научните интереси: 

Геометрия на режещия клин 

 

Катедри
Специалности