Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

доц. д-р инж. Георги Левичаров

 гл. ас. Г. Левичаров адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4227 

телефон: +359 (032) 659 624 

e-mail: alplast@evrocom.net 


Преподавани дисцоплини: 

МЛА; Материалознание; МТМ; ТЛП; Техническо документиране; Инженерна графика; УП 


Област на научните интереси: 

Материалознание 

 

Катедри
Специалности