Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

ас. инж. Елена Георгиева

 гл. ас. Е. Георгиева адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4220 

телефон: +359 (032) 659 615 

e-mail: elenamtt@tu-plovdiv.bg 


Завършва висше образование във ВМЕИ - София, специалност "Автоматизация на дисктерното производство", след което работи в КАМ - Пловдив. 

От 1987 г. е асистент в ТУ - София, филиал Пловдив. 


Преподавани дисциплини: 

Автоматизация на машиностроителното производство 


Област на научните интереси: 

Автоматизация на технологичните процеси - технически средства, автоматични машини и линии 


 

Катедри
Специалности