Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

ас. инж. Петя Серафимова

 гл.ас. П. Серафимова адрес: Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 

кабинет: 4220 

телефон: +359 (032) 659 615 

e-mail: p_serafimova@abv.bg 


Завършва ВМЕИ-София, специалност Технология на машиностроенето и металорежещи машини. В ТУ-София, филиал Пловдив е асистент от 1987 г. 


Преподавани дисциплини: 

Технология на машиностроенето; Технология на уредостроенето; Технология на производство и сглобяване на възли; Технология на сглобяването; Технологична екипировка 


Област на научните интереси: 

Технология и автоматизация на сглобяването; Технологичност на конструкцията на детайлите и изделията

 

Катедри
Специалности