Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

ас. инж. Светлин Лилов

 гл. ас. С. Лилов адрес: Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" 25 

кабинет: 4219 

телефон: +359 (032) 659 616 

e-mail: lilov_s@tu-plovdiv.bg 


Завършва висше образование в ТУ - София. 

Работи като технолог в НПП "Оптед" - Пловдив. 

От 1988 г. работи в ТУ - София, филиал Пловдив. 


Преподавани дисциплини: 

CAD/CAM; Компютърни интегрирани системи 


Област на научните интреси: 

Адаптивно управление при механично обработване

 

Катедри
Специалности