Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

гл. ас. д-р инж. Стойчо Стоев

 гл. ас. Ст. Стоев адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4217 

телефон: +359 (032) 659 618 

e-mail: stevini@abv.bg 


Завършва висше образование във ВМЕИ "В. Априлов" - Габрово, специалност Технология на машиностроенето и металорежещи машини. В ТУ-София, филиал Пловдив е асистент от 1987 г., а от 1994 г. - главен асистент 


Преподавани дисциплини: 

Рязане, инструменти и металорежещи машини; Технология на инструменталното производство 


Област на научните интереси: 

Металорежещи инструменти 

 

Катедри
Специалности