Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

гл. ас. д-р инж. Иван Панов

 гл.ас. И. Панов адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4229 

телефон: +359 (032) 659 621 

e-mail: targets@mail.bg 


Завършва ВМЕИ-София през 1982г, специалност ТММОТ. В периода от 1982г. до 1987г. работи в СЛЗ-гр. Раковски като цехов технолог в цехове "Въглеродна стомана" и "Манганова стомана", а от 1997г. - в ТУ-София, филиал Пловдив.  


Преподавани дисциплини: 

Технология на леярското производство; Теория на леярските процеси; Специални методи на леене; Материалознание; Изпитване на конструкционни материали 


Област на научните интереси: 

Алуминиеви и цинкови сплави; Алуминиеви сплави предназначени за защита от корозия на съдове с гореща вода; Метални материали и консумативи използвани при производството на CD и DVD продукти (мишени за магнетронно разпрашаване от сребро, сребърни сплави и алуминий); Електроконтактни материали (електроди и ролки за електросъпротивителни материали) 

 

Катедри
Специалности