Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

доц. д-р инж. Илия Попов

 гл. ас. И. Попов адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

кабинет: 4221 

телефон: +359 (032) 659 614 

e-mail: ilgepo@yahoo.com 


Роден през 1955г. 

Завършва висшето си образование във ВМЕИ - Варна през 1981г., специалност "Технология на машиностроенето и металорежещи машини". 

От 1987г. работи в ТУ - София, филиал Пловдив.  


Преподавани дисциплини: 

Рязане, инструменти и металорежещи машини, Програмиране и настройване на ММ с ЦПУ, Металорежещи машини – първа част; Металорежещи машини – втора част; Експлоатация, ремонт и модернизация на металорежещи машини; Изпитване и изследване на производствена техника; Курсов проект по металорежещи машини – трета част; Лабораторни упражнения по машинни елементи; Курсов проект по машинни елементи 


Област на научните интереси: 

Конструиране, изпитване и изследване на производствена техника. Виброконтрол и диагностика на машини и системи. 


 

Катедри
Специалности