Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

доц. д-р Иван Ганчев

  Доцент в Катедра "Системи за управление ", ФЕА,  

Технически университет София, Филиал Пловдив  

Адрес: бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000 

Каб. 4319  

Тел. 032/ 659 525 

Е-mail: ganchev@tu-plovdiv.bg 


Преподаване и научни интереси:  

Автоматизация на технологични процеси 

Приложни методи за управление на технологични процеси 

Автоматична настройка на регулатори 

Програмируеми контролери 


Езици: Английски, Руски  

ИзвънАвтоматични интереси : 

Бавно и дълго бягане, Ориентиране, Македонски песни, Поезия, Родопа и Пирин. 


Търся колеги (преподаватели, студенти, приятели) за: 

Академичен ансамбъл Вардар - всеки вторник, късно след обед !  


Freedom is not following a river. 

Freedom is following a river 

though, if you want to.

 

Катедри
Специалности