Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

доц. д-р инж. Валентин Бачев

 гл.ас. инж. Валентин Георгиев Бачев адрес: Пловдив 4000, ул. “Цанко Дюстабанов” 25 

Катедра "Машиностроене и Уредостроене", Факултет МУ  

Технически Университет София - филиал Пловдив 

кабинет: 3218  

телефон: 659 661 

GSM: 0898283946 

Skype: v.bachev 

e-mail: ib3111@yahoo.com 

 

Катедри
Специалности