Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

проф. д-р Гриша Спасов

   

Кабинет: 1224  

тел.: 659724; 659557  

e-mail: gvs@tu-plovdiv.bg  

Приемно време:  


Интереси:  

Разпределени системи;  

Компютърни мрежи - WLAN;  

Разпределени вградени системи;  


Водени дисциплини:  

Микропроцесорна техника;  

Микропроцесорни системи; 

Компютърни мрежи; 

Разпределени вградени системи;  

Разпределени системи и компютърни комуникации;  


Лична страница  

 

Катедри
Специалности