Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Пенка Танева – Кафелова

   

служебен: +359 32 659722 кабинет: 1222 

e-mail: BonaFide@plovdiv.techno-link.com; p.taneva@tu-plovdiv.bg  

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 

Старши преподавател по английски език (общ, технически и бизнес) и управление на проекти с помощта на MicrosoftProject 2002 в Технически университет, Пловдив, Катедра Индустриален мениджмънт 

Преводач на международни научни, политически и бизнес конференции, конгреси, срещи, пресконференции, лекции и други форуми. Регистриран преводач към Центъра за преводи към МС на РБ. 

Старши преподавател по английски език на специалност МИО, Факултет Икономически и социални науки, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” 

Преподавател в Iona Convent School, Претория, ЮАР 

Завеждащ бюро Научно-техническа информация в Научно-изследователски институт по кофражна техника и технологии, Пловдив 

Строителен инженер в СМК Пловдив 


ОБРАЗОВАНИЕ 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив, 

Квалификация: Магистър по Международни икономически отношения

Унивенситет по архитектура, строителство и геодезия, София  

Квалификация: Строителен инженер-конструктор по промишлено и гражданско строителство; 

Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Пловдив 

Квалификация: Учител по английски език 

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

University of Colorado at Boulder, Институт за професионално развитие в преподаването и обучението по английски като чужд език (Institute for Professional Development in EFL Teaching and Training), Колорадо, САЩ (1994);  

Специализации и изследователска работа в областта на чуждоезиковото обучение в: King’s College London, Великобритания; University of Wolverhampton, Великобритания; Sheffield Hallam University, Великобритания; Talen Centrum, Universiteit Gent, Белгия;  

Програма за развитие на съветници по Структурните фондове на ЕС на Министерството за международно развитие на Обединеното кралство (2005) 

Курс по Междукултулни комуникации за писмени и устни преводачи, Британски съвет, София, (2004) 

Кратки (до 1 месец) специализации по икономика и подпомагане и развитие на малкия и среден бизнес в: University of Ulster at Jordanstown, Северна Ирландия (1997); Universita Commerciale Luigi Bocconi, Милано, Италия (2001); Copenhagen Business School, Дания (2002) 

Курсове по Анализ на нови предприятия; Стратегии за маркетинг и реклама; Мениджмънт на човешките ресурси; Финанси и счетоводство; Бизнес английски за много напреднали, организирани от University of Delaware-Bulgaria Coalition for Management Training, Economics and English Language Education 

ЧЛЕНСТВА 

Асоциация на конферентните преводачи; 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране; 

Mensa INTERNATIONAL. 

 

Катедри
Специалности