Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Надя Попова

телефон: +359 32 659707 

кабинет: 1207 

e-mail: n.popova@tu-plovdiv.bg  

Професия: филолог 

Образование: 

1. СУ „Св. Св. Климент Охридски”, Магистър – Английска филология 

3. Допълнителни квалификации: - Специализации в университети във Великобритания и Белгия 

Професионален опит: 

Преподавателски опит: 

1. 1996 до момента: Старши преподавател по английски език, катедра Индустриален мениджмънт, Технически университет – София, филиал Пловдив 

2. 1990 – 2003: хоноруван преподавател към ПИМЕ, Пловдив; ЮУ «Неофит Рилски» - Благоевград, ИО – Пловдив; МУЕЦ – Пловдив; ПУ «Паисий Хилендарски»;  

Проектен опит: 

• 2004 – 2005 - “България – Укрепване капацитета на общини и области - Разпространение на добри практики на национално ниво”, Министерство на външните работи на Великобритания, ITS-London, Великобритания  

• 2000 – 2004 – “България – Укрепване капацитета на общини и области – Регионално развитие”, Министерството на външните работи на Великобритания, ITS-London за Югоизточен регион. 

• 1997 – 2000 – “Регионално развитие и фирмено обучение”,Британски Ноу-Хау Фонд, Бизнес колеж -Шефилд и ITS-London, Великобритания.  

• 1999 – 2001 – ТЕМПУС JEP 13506 

• 1998 – 2000 – IISUM, ТЕМПУС JEP 13489-98 

• 1996 – 1998 – ТЕМПУС JEP 11225-96 

 

Катедри
Специалности