КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРОЕКТИ ЗА ЗВЕНАТА НА ТУ – СОФИЯ

На основание решение на АС от 31.01.2018 г. и заповед на Ректора е обявен конкурс за финансиране на проекти за всички звена на ТУ – София. Допълнителна информация може да намерите на вътрешната страница на ТУ - София в раздел Научно-приложна дейност/Вътрешни конкурси. 

 

Календар