ДЕН НА КАРИЕРАТА 2018

На 25 октомври 2018 г. (четвъртък) за десета поредна година се организира Ден на кариерата – изложение на компании, което ще се проведе във Филиала по инициатива на Ръководството. Водещи компании от различни браншове ще представят своите стажантски програми и свободни позиции, възможностите за развитие и реализация, ще проведат интервюта със студентите и изнесат презентации.  


Изложението ще даде възможност на студентите да се запознаят лично с хората, които избират новите служители в компаниите, да участват в интересни презентации, да разберат какви знания и умения са им необходими в бъдеще и да оставят автобиографии, да придобият опит, как да се държат по време на интервю и как да се представят успешно пред работодателите.  


Участниците ще са разположени на фирмени щандове в централното фоайе (партер) и във фоайето на втория етаж на 4-ти корпус на Филиала от 10.30 до 16 часа. Официалното откриване е от 10.15 ч.  

 


З А П О В Я Д А Й Т Е !  


НОСЕТЕ ВАШЕТО CV!  


За контакт: маг. инж. Лалка Ботева  


ст. експерт „Връзки с обществеността”  


тел. 032 659 541  


e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg

 

Изтегли
Календар