Безплатен курс по „Мениджмънт на качеството” за студенти и наскоро дипломирали се инженери от ТУ–София, филиал Пловдив

По инициатива на водещите индустриални компании в Пловдивска област, Технически университет – София, филиал Пловдив организира безплатен курс по „Мениджмънт на качеството” за студентите от Технически университет – София, филиал Пловдив.  

В програмата ще се изучават практически приложими методи за управление на качеството, прилагани от световните производители в автомобилната индустрия, електроника, машиностроене и др.  

В обучението ще участват преподаватели от Технически университет – София, филиал Пловдив, както и мениджъри по качеството от най-големите индустриални фирми, което е предпоставка за практическата ориентация на курса. 

Успешно завършилите курса ще получат сертификат, който е от съществено значение за успешната професионална реализация в областта на управление на качеството в българските и компании с международно участие. 

Курсът лекции и практически занимания е с продължителност 45 часа и ще се проведе през втория семестър. 

Желаещите да участват в курса по „Мениджмънт на качеството” да подадат информация /трите имена, специалност и курс/ по  

e-mail: vania8378@abv.bg – Иванка Атанасова, технически сътрудник при катедра „Индустриален мениджмънт” в срок до 30 ноември 2018 г. 

 

Календар