Конкурсна сесия 2019 г. на Фонд "Научни изследвания"

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурсната сесия 2019 г. За повече информация посетете следната страница: https://www.fni.bg/

 

Календар