Пробен достъп до стандартите на ASTM до 31 декември 2017

ASTM Digital Library е обширна колекция от водещи индустриални стандарти и техническа информация в дисциплини като космически изследвания, инженерство, електроника и ел. изолация, химия, околна среда, безопасност, медицина, ядрена енергетика, информационни технологии, горива, изпитване на материали, транспорт, текстил и др. Повече от 13 000 ASTM стандарта се ползват в световен мащаб. 


Пълният текст на стандартите може да изтеглите от адрес https://compass.astm.org/


Повече информация, информационна брошура и ръководство за ползвателя ще намерите на нашия сайт http://library.tu-sofia.bg секция Новини. 


Библиотечно-информационен център

 

Календар