ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИ ИЗПИТИ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Уважаеми кандидат-студенти, 

Благодаря Ви за решението да кандидатствате в ТУ-София – най-голямото висше техническо училище в страната. Знаете, че „инженер“ е френска дума, която означава „човек, който твори“. Наистина, инженерите са хора, които творят, създават нови неща и претворяват мечтите ни в реалност. От сърце Ви желая да се присъедините към техническия елит на обществото, притежаващ това звание. 

В сегашната епидемична ситуация отдалеченият конкурсен изпит е най-добрият вариант за всички. Опирайки се на традициите и световния опит, нашият университет Ви предлага този съвременен начин за реализация на вашите мечти. 


Пожелавам Ви здраве, дръзновение и успех! 

Ректор на ТУ-София: проф. дн инж. Иван Кралов 


Условията за провеждане на отдалечен изпит по английски език на 04.04.2020 г.  

Условията за провеждане на отдалечен тест по математика на 11.04.2020 г.  


Важно: 

1. Заявление за участие в изпитите се приемат по интернет до 17.00 ч. в четвъртък преди датата на изпита 

Подаване на заявление по интернет 

2. Оценките от вече проведените изпити можете да видите в "Персонална информация

3. Кандидатстудентският изпит по английски език допуска кандидатстване само за специалност "Индустриално инженерство (на английски език)" 


При въпроси за изпита от организационен характер: Учебен отдел (тел. 032 659 565; 032 659 566; 032 659 567) или на мейл ionkov@tu-plovdiv.bg 

При въпроси за изпита от технически характер: radonov@tu-sofia.bg

 

Календар