ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - ПРИЕМ 2016 г. !

Уважаеми кандидат-студенти, 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 

Поздравяваме Ви с вашия избор да кандидатствате, да се обучавате и да завършите една от най-престижните и признати в цял свят професии, а именно "инженер". 

Пожелаваме Ви успех в кандидатстването и ползотворни, весели и незабравими студентски години. 


В ТУ – София, Филиал Пловдив за всички специалности можете да кандидатствате и само с една от следните матури: 

• Български език и литература (БЕЛ) 

• Математика 

• Физика 

Оценките от матурите участват при балообразуването с коефициент 2.9, а оценките от тестовете по математика - с коефициент 3. 

Конкурсните изпити в ТУ – София, Филиал Пловдив са предварителни и редовни. 

Предварителните изпити за Филиала в гр. Пловдив са: 

• тест по математика - с него може да се кандидатства за всички специалности; 

• изпит по английски език – за специалността „Индустриално инженерство (на английски език)“. 

Предварителните тестове по математика се провеждат на: 

2 април 2016 г. (събота) едновременно в ТУ – София, във филиала на ТУ – София в гр. Пловдив и в Инженерно-педагогическия факултет (ИПФ) в гр. Сливен; 

16 април 2016 г. (събота) в градовете: Видин, Враца, Плевен, Разград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Ст. Загора, Дупница; 

23 април 2016 г. (събота) в градовете: Ловеч, В. Търново, Монтана, Търговище, Силистра, Хасково, Ямбол, Кюстендил, Сандански, Смолян. 

Предварителният изпит по английски език се провежда на 9 април 2016 г. (събота) едновременно в ТУ – София и във филиала в гр. Пловдив. 

Кандидати, положили успешно предварителни конкурсни изпити, но неподали документи за кандидатстване, не са кандидат-студенти и не участват в класиранията. 

Кандидат-студентите, явили се на предварителни конкурсни изпити, могат да се явяват и на редовните конкурсни изпити, както и да кандидатстват с оценка от зрелостен изпит (матура). 

При подаване на документите всеки кандидат заявява писмено кои от матурите в дипломата за средно образование и кои от тестовете по математика, държани за София или Сливен да се признаят при образуване на състезателния бал. 

Препоръчително е кандидат-студентите при попълване на заявлението за кандидатстване да посочват повече специалности, защото: 

- Класирането се извършва по бал и по реда на желаните (посочени) специалности (отляво надясно). Няма да бъдете класирани по специалност, която не е пожелана (дори и да имате необходимия бал за нея). 

- Обучението на студентите в първи и втори курс е еднакво по групи специалности и Вие ще имате възможност да се преместите в по-желана специалност, след успешно завършен първи курс. 

Редовните изпити във Филиала в гр. Пловдив са: 

• тест по математика - с него може да се кандидатства за всички специалности във Филиала; 

• изпит по английски език – за специалностите за специалността „Индустриално инженерство (на английски език). 

Тестът по математика се провежда на 4 юли 2016 г. (понеделник) едновременно в ТУ – София, във филиала в гр. Пловдив и в ИПФ в гр. Сливен. 

Изпитът по английски език се провежда на 7 юли 2016 г. (четвъртък) едновременно в ТУ – София и във филиала в гр. Пловдив. 

За кандидатстване и участие в класиране се признават резултатите от всички издържани изпити (предварителни и редовни), организирани и проведени от ТУ – София. 

В балообразуването участва по-високата оценка, независимо дали е получена на предварителен или на редовния тест по математика. 

Резултатите от положените изпити в ТУ – София или в ИПФ в гр. Сливен се получават във филиала в гр. Пловдив служебно. 


СПЕЦИАЛНОСТИ 

Факултети и специалности 


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 

Кандидатстудентска информация 

Кратка информация за Филиала 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар