ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - ПРИЕМ 2016 г. !

Уважаеми кандидат-студенти, 

ДОБРЕ ДОШЛИ В ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ 

Поздравяваме Ви с вашия избор да кандидатствате, да се обучавате и да завършите една от най-престижните и признати в цял свят професии, а именно "инженер". 

Пожелаваме Ви успех в кандидатстването и ползотворни, весели и незабравими студентски години. 


АКТУАЛНО 

ВТОРО КЛАСИРАНЕ 


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 

В Учебен отдел се приемат кандидатстудентски документи за попълване на ограничен брой места по специалностите във Филиала. 

За тези места могат да кандидатстват: 

• некласираните от I и II етап на класирането; 

• незаписаните от I и II етап на класирането; 

• некандидатствалите в ТУ-София, Филиал Пловдив; 

• получилите по-късно диплома за средно образование 


 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатстудентски документи можете да подадете: 

1. По интернет 

2. В Учебен отдел 

3. В регионалните центрове и бюра 


ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 


СПЕЦИАЛНОСТИ И НАЧИНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

Календарен график за приемане на документи за кандидатстване 

Календарен график за провеждане на конкурсните изпити 

Календарен график за класиране и записване на приетите студенти 

Календарен график на учебния процес - "бакалавър" 


КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТИ 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 4 ЮЛИ 2016 г. - УСЛОВИЯ И ОТГОВОРИ 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 23 АПРИЛ 2016 г. - УСЛОВИЯ И ОТГОВОРИ 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 16 АПРИЛ 2016 г. - УСЛОВИЯ И ОТГОВОРИ 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 2 АПРИЛ 2016 г. - УСЛОВИЯ И ОТГОВОРИ 

Курс по математика за кандидат-студенти 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски тест по английски език 


ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 

Кандидатстудентска информация 

Кратка информация за Филиала 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар