ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии - "инженер" в определена област. 

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 140 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София. 


АКТУАЛНО: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

Заявление за явяване на предварителни изпити можете да подадете: 

- по интернет 

- в Учебен отдел 

- в регионалните центрове и бюра за прием 

Места за провеждане на тестовете по математика в градовете на 14 и 21 април 2018 г. 

Срок за подаване на заявленията - до два дни преди изпита 

ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 31.03.2018 Г. - УСЛОВИЯ И ОТГОВОРИ 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 14.04.2018 Г. - УСЛОВИЯ И ОТГОВОРИ 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

График за приемане на документи 

График за провеждане на конкурсните изпити 

График за класиране и записване 


ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатстудентска информация 

Курс по математика за кандидат-студенти 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски тест по английски език 


Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар