ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - уч. 2019/2020 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии - "инженер" в определена област. 

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 140 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София. 


ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

АКТУАЛНО: 

КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатстудентски документи можете да подадете: 

- по интернет 

- в учебен отдел 

- в регионалните центрове и бюра 


СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

График за приемане на документи 

График за провеждане на конкурсните изпити 

График за класиране и записване 


ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатстудентска информация 

Курс по математика за кандидат-студенти 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски тест по английски език 

Места за провеждане на изпити по градовете 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 30.03.2019 г. - условия и отговори 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 13.04.2019 г. - условия и отговори 

ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 20.04.2019 г. - условия и отговори 

 


Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар