ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИ МЕСТА

От 16.07.2018 г. се приемат кандидатстудентски документи за попълване на ограничен брой места по специалностите във Филиала. 

Документите се подават в Учебен отдел (каб. 4424, 4427, 4427) всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. 

Информация за налични свободни места - Учебен отдел, тел. (032) 659-565, 659-566, 659-567, 659-568 

За тези места могат да кандидатстват: 

• некласираните от I и II етап на класирането; 

• незаписаните от I и II етап на класирането; 

• некандидатствалите в ТУ-София, Филиал Пловдив; 

• получилите по-късно диплома за средно образование. 

Кандидатстудентските документи са заявление за кандидатстване, оригинал на дипломата за завършено средно образование и ксерокопие (не е необходима нотариална заверка). Оригиналът се връща веднага след подаване на документите. 

Таксата за кандидатстване е 30 лв. (за спец. "Индустриално инженерство" - 60 лв.) и се заплаща на място при подаването на документите. 

Записването може да стане и в деня на подаване на документите. 

Студентите се записват с диплома-оригинал и ксероксно копие, 4 снимки и лична карта, като преди това внасят държавната такса за обучение за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. в размер на 350 лв. 

Заплащането на семестриалните такси може да стане на постерминал в касата на Филиала (каб. 4249) или по банковата сметка. 

Комплектът с документите за записване на нови студенти се получава безплатно от съответната факултетна канцелария.

 

Календар