ПРИЕМ В ОНС "ДОКТОР"

КАК СЕ СТАВА ДОКТОРАНТ 

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА 2019/2020 г. (преобявени места) 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ 

ДОКТОРАНТСКИ ПРОГРАМИ (преобявени места) 


Заявление - PDF формат и MS-Word формат 

 

Календар