Класиране за ОКС "Магистър"

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ОКС "МАГИСТЪР" 

Класираните се записват в периода от 11.10. до 16.10.2017 г. всеки работен ден от 8.30 до 16.30 ч. по факултети както следва: 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) - каб. 4241, тел. 032 659 562 

1. Компютърни системи и технологии 

2. Електроника 

3. Автоматика, информационна и управляваща техника 

4. Електротехника 

5. Сигнално-охранителна техника и авт. системи за сигурност 

6. Индустриално инженерство (на английски език) 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) - каб. 4240, тел. 032 659 563 

1. Машиностроене и уредостроене 

2. Мехатроника 

3. Машиностроителна техника и технологии 

4. Транспортна техника и технологии 

5. Авиационна техника и технологии 

6. Полиграфия 

7. Мениджмънт на автомобилния транспорт 


При записването си, студентите представят документ за внесена семестриална такса. 

СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ И ЗАПЛАЩАНЕ

 

Календар