РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, уч. 2017/2018 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 


I курс, ОКС "Бакалавър" 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

14 група - пълен разпис 

I-А поток - спец. МУ 

II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 

II курс, ОКС "Бакалавър" 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

18 група - пълен разпис 

II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 

III курс, ОКС "Бакалавър" 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 

IV курс, ОКС "Бакалавър" 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 


ОКС "Магистър" 

спец. М 

спец. МУ 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. ПГ 

спец. МАТ 

спец. ИИ 

спец. ЕТ 

спец. АИУТ 

спец. КСТ 

спец. Е 


Задочно платено обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

Желаещите да заплатят семестриалната си такса с карта нa постерминала в касата на Филиала (стая 4249), могат да го направят и на 17.03.2018 г. (събота) от 9.00 до 13.00 ч. 


ВАЖНО: Възможни са промени по някои от разписите, затова проверете занятията преди началото на семестъра.

 

Календар