Съобщение относно класиране за студентски стипендии

Справка за класираните студенти за получаване на стипендии може да получите във факултетните канцеларии. Всички студенти, които нямат банкова сметка в Societe Generale Експресбанк следва лично да си открият такава и до 15.01.2019 г. да представят копие от документа за номер на банковата сметка в стая 4249 (Каса) при Райна Титова.

 

Календар