Тържествено връчване на дипломи на випуск 2018 г.

 Тържествено връчване на дипломи  

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС бакалавър и ОКС магистър випуск 2018 г. ще се състои както следва: 


Факултет по машиностроене и уредостроене – на 01.03.2019 г. (петък) от 14.00 ч. в Аулата на университета. Тоги ще се раздават в същия ден от 12.00 ч. до 13.30 ч. в зала 4406


Факултет по електроника и автоматика – на 15.03.2019 г. (петък) от 14.00 ч. в Аулата на университета. Тоги ще се раздават в същия ден от 13.00 ч. до 14.00 ч. в зала 4406

 

Календар