Обяви за работа и стаж, новини, международни стипендии - страница 1

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; 

Career Centre contact: Lalka Boteva 

tel: +359 32 659 541 


Обяви за работа и стаж, международни стипендии - страница 2 


Необходими документи при постъпване на работа: 

Мотивационно писмо - бланка 

Как се пише мотивационно писмо 

Автобиография - бланка на бълг. език 

Автобиография - бланка на англ. език 

Как се пише автобиография 

Инструкции  

Съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване и насоки за успешно представяне по време на интервю 

Тест - кариерна оценка 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Светла Илиева и Елена Цингова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Стажантската програма се обявява всяка година. 

Крайният срок за изпращане на документите е краят на м. април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 

Стажантски позиции за гр. Пловдив и Ст. Загора 

Стажантски позиции в Югоизточна България 

Работа в EVN 


2. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

http://adeccobulgaria.com/bg/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Уилям Гладстон" 90; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 

Лице за контакт: Мариана Халкалиева;  

e-mail: Mariana.Halkalieva@adecco.com 

Отворени врати в Адеко - 26.05.2017 г. 


3. ASIC Depot 

www.asicdepot.com 

Отворени врати - 24 и 25 май 2017 г. 

Кариери 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Васил Априлов" 20, ет.2  

Лице за контакт: Соня Шопова - HR Manager 

Тел: 032-511659; e-mail: sonya.shopova@asicdepot.com 


4. Schneider Electric Bulgaria 

www.schneider-electric.com 

Лице за контакт: Габриела Иванова; Тел.: 032/ 605737; 032 605738 e-mail: gabriela.ivanova@schneider-electric.com 

e-mail: hr.plovdiv@bg.schneider-electric.com 

Оператор 


5. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Пловдив, ул. "Мари Кюри" 1A; тел.: 032 940 474, 0879530800 

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Facebook страница - www.facebook.com/HaycadInfotech 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes в успешно сътрудничество с българските висши технически учебни заведения 

Инженер по приложен CAD софтуер и ИТ специалист по интеграцията на PLM системи 


6. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Фирма "Оптикс" АД – гр. Панагюрище е с предмет на дейност – производство на оптични и оптико-електронни уреди, механични детайли, оптико-механични възли, медицинска техника, дневна и нощна наблюдателна екипировка. 

Към настоящия момент фирмата се нуждае от инженери – магистри от следните специалности: 

- оптоелектроника и лазерна техника; 

- финно машиностроене; 

- физика; 

- електроника. 

Лице за контакт: Димитър Димов - HR Manager  

Тел. 0357 60729; e-mail: d.dimov@optixco.com;  

e-mail: hr@optixco.com  

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” 65;  

e-mail: optix@optixco.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 


7. SBTech 

www.sbtech.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 

Софтуерна академия 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" No: 49 

Лице за контакт: Галина Иванова - HR Specialist 

Тел.: 032 502085; e-mail: galina.i@sbtech.com 


8. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски позиции 


9. Ментормейт България ЕООД 

http://www.mentormate.bg 

Кариери 

http://academy.mentormate.bg 

Лице за контакт: Кристина Горялова - Talent Acquisition Expert  

Тел.: 02 862 2632; e-mail: kristina.goryalova@mentormate.com  

e-mail: internship@mentormate.bg  


10. Асел ООД 

www.asel.bg 

Асел ООД е фирма за електоника и производство на телефонни устройства, електронни захранвания, електронни платки за домашни уреди, електромеханично сглобяване, електронни табла и температурни измерватели. 

Лице за контакт: Ваня Генова  

e-mail: asel@asel.bg; Тел.: 032 636612 

Длъжност: Инженер качество 

Длъжност: Инженер електронни инструменти и прибори 

Длъжност: Техник промишлена електроника 

Длъжност: Оператор на автоматична машина 


11. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.bg 

Кариери 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com 

тел.: 505 410, 505 414 

Лице за контакт: Спаска Станкова  

e-mail: Spaska.Stankova@liebherr.com 

тел.: 032/ 505 417; факс: 032 615364 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Ниво: инженери от различни технически специалности; предимство е доброто владеене на немски език 

Стажантска програма 

Стипендиантска програма 

СТАЖОВЕТЕ са за бакалаври в 3-ти и 4-ти курс и за магистри. Няма определен период в годината за провеждането им. Това зависи от възможността на студентите. Времето е от 1 до 6 месеца - в зависимост от конкретното задание. Студентите трябва да са добри, с желание за развитие и да имат препоръка от съответната катедра, много голямо предимство е доброто владеене на немски език. Ако има повече от един добър кандидат се провежда събеседване (интервю). 

Инженер по автоматизация в отдел "Поддръжка" 


12. TeleTech 

www.teletech.com 

Свободни позиции 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" 5, Бизнес Център Royal City, сграда В1 

Тел.: 02 400 85 00; e-mail: jobs@sofica-group.com 

Лице за контакт: Дияна Борисова - Junior Recruitment Specialist 

e-mail: DayanaBorisova@teletech.com 


13. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

Стажантска програма 

Виж приложения файл 

e-mail: krumch@gmail.com 


14. Зеебургер Информатик ЕООД 

www.seeburger.com 

www.seeburger.de 

Офис в Пловдив: ул. "Самара" 13, бизнес сграда до хотел "Санкт Петербург" 

Стажант - програмист, гр. Пловдив 

e-mail: job@bg.seeburger.com; Телефон: 02 9745100  

Лице за контакт: Цветина Парцова - HR Generalist 

e-mail: t.partsova@seeburger.com 

Лице за контакт: Мария Черганлиева - HR Administration 

e-mail: m.cherganlieva@seeburger.com 

Ниво: студенти, инженери - информатика с добър немски език 


15. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел. 032/ 904 515; 032/904 501; Факс: 032/ 953 390;  

e-mail: jobs@dunapack.bg; e-mail:hr@dunapack.bg 

Виж приложения файл 

Стажантска програма - Производство 


16. Финит Софтуер Системс ЕООД 

www.finite-soft.com 

Кариери 

Лице за контакт: Александър Кръстев 

e-mail: alexander@finite-soft.com; e-mail: jobs@finite-soft.com 


17. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 

Безплатен курс по предпечатна подготовка 


18. Easy Consult - агенция за подбор на персонал 

Ние ценим хората! Те са в основата на нашия успех! 

www.easyconsultbg.com 

Презентация 

Адрес в гр. София: София 1766, Младост 4, Бизнес парк, сграда 2, ет. 3 

Адрес в гр. Пловдив: бул. "Свобода" 65А, Офис Парк Пловдив, ет.1 

Лице за контакт: Силвия Петрова - Branch Manager  

e-mail: Silvia.Petrova@easyconsultbg.com; Тел.: 032 550 071 


19. ScaleFocus 

www.scalefocus.com 

Careers 

Лице за контакт: София Момакова - Administrative Manager 

Тел.: 02 424 64 84; e-mail: sofia.momakova@scalefocus.com 


20. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 

Виж приложения файл 


21. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100; e-mail: office@euromarket.bg  

e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


22. Комфорт шус - гр. Карлово 

Лице за контакт: Галя Кирилова - о-л "Личен състав"  

Тел.: 031382626; e-mail: galykirilova@gmail.com  

Електротехник/Механик 

Ниво: студенти последна година, инженери 


23. Майнинг ООД 

www.miningbg.com 

Лице за контат: Нели Стойкова - Управител 

e-mail: managers@miningbg.com; Тел.: 02 8722486 

Инженер Софтуерна поддръжка на системи за сигурност за гр. Пловдив 


24. Фондация "Заедно в час" 

www.zaednovchas.bg 

Виж приложения файл 

e-mail: info@zaednovchas.bg 


25. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

Лице за контакт: Семра Алиева, Тел.: 032/607 417;  

e-mail: semraalieva@alcao.eu; e-mail: hr@alcao.eu 

Виж приложения файл 


26. Микросист ЕООД 

www.microsyst.net 

e-mail: info@microsyst.net 

Адрес: 4002 гр. Пловдив, ул. "Мургаш" 4  

Лице за контакт: Цветана Николакова 

Тел./факс: 640446; 642519 

Ниво: отлични студенти, инженери  

Виж приложения файл 

Инженери - електроника 

Съобщение от фирмата 

Анкета 


27. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Весела Младенова - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: vmladenova@invenio-bg.com 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  

Контрольор по качество 

Оператор производство 


28. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Ниво за стажове през лятото: студенти - 4-ти курс 


29. Musala Soft Ltd. 

www.musala.com 

бул. "Драган Цанков" 36, София 1057 

Тел.: 02 969 58 21; e-mail: andrea.dimitrova@musala.com 

Лице за контакт: Андреа Димитрова - HR Assistant  

Представяне на фирмата 

Junior Software Engineer - София 


30. PDS Bulgaria 

www.pds.nl 

Лице за контакт: Кристиян Панов; e-mail: kristiyan.panov@pds.nl 

Виж приложения файл 


31. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В; тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов; e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Стажантска програма - Лято 2017 


32. ХЕБРОС БУС ООД 

http://www.hebrosbus.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" 1, Автогара "Родопи" ет. 2  

тел: 032/ 65 78 14; e-mail: office@hebrosbus.com 

Лице за контакт: Иванка Ганчева – Зам. управител 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 


33. SCHENKER EOOD 

www.dbschenker.bg 

Стажантска програма 

Лице за контакт: Рангел Здравков - Branch Manager Plovdiv 

e-mail: rangel.zdravkov@dbschenker.com; Тел.: 032 506027 


34. Вискомп ЕООД 

Фирмата предлага константно отворени работни позиции както за специалисти в областите на уеб дизайна, уеб програмирането, системната поддръжка и онлайн рекламата, така и стажантска програма за PHP програмисти. 

www.viscomp.bg 

Стажантска програма и свободни позиции 

Адрес: Пловдив, бул."Христо Ботев" 92В 

Тел.: 032-655 175; e-mail: jobs@viscomp.bg 

Лице за контакт: Лилия Бабакова - Отдел "Човешки ресурси" 

e-mail: l.babakova@viscomp.bg 

Junior PHP developer 

PHP practitioner  

Ниво: студенти, стажанти, инженери с добри познания по немски или английски език 


35. РОТЕК ООД - гр.Стара Загора 

www.rotec.bg 

Тел.: 042 603291; e-mail: home@rotec.bg 

Длъжност: Инженери - Индустриална автоматизация  

Длъжност: Мениджър продажби 


36. "Кодикс България" ЕАД  

www.codix.bg 

Свободни позиции 

Студенти, които проявят интерес към тях може да изпратят автобиография и мотивационно писмо на английски или френски език на следния адрес: jobs@codix.bg 


37. Стоп Шоп БГ ЕООД 

гр. Пловдив, ТЦ ГРАНД, ет.3 

www.kamera.bg 

Свободни позиции: - Junior IT Copywriter 

Лице за контакт: Валентин Найденов; e-mail: Jobs@kamera.bg 

Ниво: студенти, инженери с английски език 


38. Нетера ЕООД 

www.neterra.net 

Свободни позиции - гр. София 

Адрес: 1784 София, ж.к. Младост 1, бул. "А. Сахаров" No: 20 A, етаж 2 

Тел.: 02 9751616; e-mail: hr@neterra.net 

Лице за контакт: Северина Панева - HR Specialist 

e-mail: spaneva@neterra.net 


39. Socotab EOOD 

www.socotab.com 

Лице за контакт: Мария Димитрова - HR Manager  

e-mail: Maria.Dimitrova@socotab.com; тел.: 032 904 140 

Стажантска програма в областта на индустриалното или машинно инженерство 


40. СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА - UNICREDIT BULBANK 

www.unicreditbulbank.bg 

Стажантска програма 


41. Yazaki Bulgaria EOOD 

www.yazaki-bulgaria.com 

Лице за контакт: Радка Стойкова - Р-л отдел "Човешки ресурси" 

e-mail: radka.stoykova@yazaki-europe.com 

Industrial Engineer - гр. Димитровград 

Quality Engineer - гр. Димитровград 

Process Engineer - гр. Димитровград 

PLPP Engineer - гр. Димитровград 

PLPP Specialist - гр. Димитровград 


42. ProCredit Bank (Bulgaria) EAD 

www.procreditbank.bg 

Лице за контакт: Добромир Бареков - Expert Banking Services 

e-mail: Dobromir.Barekov@procreditbank.bg; tel. 070017070 

Лице за контакт: Борис Панков - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: Boris.Pankov@procreditbank.bg 

Стажантска програма 

Програма "Млад Банкер" 

Виж приложения файл 


43. Сиксти Кей ЕАД  

www.60k.bg 

Лице за контакт: Рая Тодорова; e-mail: raya.todorova@60k.bg 

Виж приложения файл 


44. Trenkwalder EOOD - агенция 

www.trenkwalder.bg 

Отворени позиции 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 79, тел.: 02 851 89 90 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Найчо Цанов" 8, ет 5, офис 16  

Лице за контакт: Магдалена Искилиева – Специалист Човешки ресурси 

Тел.: 032 240 251; e-mail: m.iskilieva@trenkwalder.com  


45. Delta Controls 

www.delta-controls.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 21  

e-mail: HR@delta-controls.com; Тел.: 032 395 789  

Виж приложения файл 

Graduate Development Programme 

Ниво: студенти последна година или завършили (с макс. 1 година професионален стаж) 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

НОВИНИ 


Стипендия "Обучавам се в ТУ-София, за да остана в България" - документи се подават в Кариерния център на Филиала 


Стипендия "За повече жени инженери" - документи се подават в Кариерния център на Филиала 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Технолог - машинни детайли 

Ниво за стажове през лятото: студенти - 4-ти курс 


2. „Пневматика – Серта” АД  

www.serta-group.com 

Презентация 

Лице за контакт: Светлана Стоянова - отдел "Човешки ресурси" 

Тел: 0361 66 245; e-mail: s.stoianova@pnevmatika-serta.com 

Стажантска програма в Технологичен отдел 

Програмата на „Пневматика – Серта” АД един от начините рано да идентифицираме талантливите бъдещи професионалисти и да подпомогнем тяхното израстване.  


3. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Пловдив, ул. "Мари Кюри" 1A 

тел.: 032 940 474, 0879530800; e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Facebook страница - www.facebook.com/HaycadInfotech 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Хайкад Инфотех и Dassault Systemes в успешно сътрудничество с българските висши технически учебни заведения 

Инженер по приложен CAD софтуер и ИТ специалист по интеграцията на PLM системи 


4. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В; тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов; e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Стажантска програма - Лято 2017 


5. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

Стажантска програма 

Виж приложения файл 

e-mail: krumch@gmail.com 


6. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 

Безплатен курс по предпечатна подготовка 


7. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски позиции 


8. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Фирма "Оптикс" АД – гр. Панагюрище е с предмет на дейност – производство на оптични и оптико-електронни уреди, механични детайли, оптико-механични възли, медицинска техника, дневна и нощна наблюдателна екипировка. 

Към настоящия момент фирмата се нуждае от инженери – магистри от следните специалности: 

- оптоелектроника и лазерна техника; 

- финно машиностроене; 

- физика; 

- електроника. 

Лице за контакт: Димитър Димов - HR Manager  

Тел. 0357 60729; e-mail: d.dimov@optixco.com;  

e-mail: hr@optixco.com  

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” 65;  

e-mail: optix@optixco.com 

Свободни позиции 

Стажантска програма 


9. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.bg 

Кариери 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

Лице за контакт: Спаска Станкова;  

e-mail: Spaska.Stankova@liebherr.com 

тел.: 032/ 505 410; факс: 032 615364 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Ниво: инженери от различни технически специалности; предимство е доброто владеене на немски език 

Стажантска програма 

Стипендиантска програма 

СТАЖОВЕТЕ са за бакалаври в 3-ти и 4-ти курс и за магистри. Няма определен период в годината за провеждането им. Това зависи от възможността на студентите. Времето е от 1 до 6 месеца - в зависимост от конкретното задание. Студентите трябва да са добри, с желание за развитие и да имат препоръка от съответната катедра, много голямо предимство е доброто владеене на немски език. Ако има повече от един добър кандидат се провежда събеседване (интервю). 

Конструктор в отдел "Производствена техника 

Инженер системи в отдел "Лаборатория развойна дейност" 

Конструктор в Конструктивен отдел 


10. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел. 032/ 904 515; 032/904 501; Факс: 032/ 953 390;  

e-mail: jobs@dunapack.bg; e-mail:hr@dunapack.bg 

Виж приложения файл 

Стажантска програма - Производство 

Стажантска програма - Продажби и Обслужване на клиенти 


11. LUFTHANSA TECHNIK Sofia Ltd. 

www.lht-sofia.com 

Летище София - Хангар 3; Тел.: 0882-881-106 

Координатор Подбор: Габриела Йорданова  

Асистент "Човешки ресурси": Мая Янакиева 

e-mail: careers@lht-sofia.com; tel.: 02/4601 606 

Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG. Компанията отваря врати през 2008 г. на територията на летище София. Към момента персонала на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани служители.  

Информация за актуалните свободни позиции в компанията можете да научите от сайта на компанията:  

Кариери 

Facebook страница 

Виж приложения файл 


12. АРСЕНАЛ АД – гр. Казанлък 

www.arsenal.bg 

Адрес: гр. Казанлък, бул. „Розова Долина“ No: 100 

Лице за контакт: Владимир Чучумишев - Ръководител Техническо развитие въоръжение 

Тел.: 0431 5 78 40; e-mail: vlado.ch@gmail.com  

Виж приложения файл 


13. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100; e-mail: office@euromarket.bg  

e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


14. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

http://adeccobulgaria.com/bg/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Уилям Гладстон" 90; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 

Лице за контакт: Мариана Халкалиева;  

e-mail: Mariana.Halkalieva@adecco.com 

Отворени врати в Адеко - 26.05.2017 г. 


15. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Светла Илиева и Елена Цингова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Стажантската програма се обявява всяка година. 

Крайният срок за изпращане на документите е месец април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 

Стажантски позиции за гр. Пловдив и Ст. Загора 

Работа в EVN 


16. Мегатрон ЕАД 

www.megatron.bg 

e-mail: office@megatron.bg; Tel: 02 975 15 55 

Лице за контакт: Адриана Бояджиева - консултант "Човешки ресурси" 

e-mail: cv@dbinterconsult.com; e-mail: office@dbinterconsult.eu 

Стажанти в сервиз за земеделска техника 


17. Trenkwalder EOOD - агенция 

www.trenkwalder.bg 

Отворени позиции 

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ 79, тел.: 02 851 89 90 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Найчо Цанов" 8, ет 5, офис 16  

Лице за контакт: Магдалена Искилиева – Специалист Човешки ресурси 

Тел.: 032 240 251; e-mail: m.iskilieva@trenkwalder.com  


18. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 

Виж приложения файл 


19. Socotab EOOD 

www.socotab.com 

Лице за контакт: Мария Димитрова - HR Manager  

e-mail: Maria.Dimitrova@socotab.com; тел.: 032 904 140 

Стажантска програма в областта на индустриалното или машинно инженерство 


20. Palfinger Productionstechnik Bulgarien EOOD 

www.palfinger.com 

Лице за контакт: Деница Динева - HR Manager 

Тел.: 046 680 102; e-mail: d.dineva@palfinger.com 

Стажантска програма - Индустриална зона с. Тенево 


21. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

Лице за контакт: Семра Алиева, Тел.: 032/607 417;  

e-mail: semraalieva@alcao.eu; e-mail: hr@alcao.eu 

Виж приложения файл 

Стажант - Инженер механик 


22. "Дръм Риск Мениджмънт" ЕООД 

www.drumrisk.com 

Лице за контакт: Ивелина Богданова - Office Manager 

e-mail: Ivelina.Bogdanova@drumrisk.com  

Skype: ivelina_bogdanova_1992 

Инспектор 


23. TeleTech 

www.teletech.com 

Свободни позиции 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Дунав" 5, Бизнес Център Royal City, сграда В1 

Тел.: 02 400 85 00; e-mail: jobs@sofica-group.com 

Лице за контакт: Дияна Борисова - Junior Recruitment Specialist 

e-mail: DayanaBorisova@teletech.com 


24. Промет сейф ООД - гр. Казанлък 

www.promet-bg.com 

Лице за контакт: Златенко Колев – Директор по персонала 

e-mail: zk@promet-safe.bg 

Инженер - конструктор 


25. Фондация "Заедно в час" 

www.zaednovchas.bg 

Виж приложения файл 

e-mail: info@zaednovchas.bg 


26. ШЕТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.schatti.bg 

Адрес: 4205 Костиево; 9-ти Километър, по пътя Пловдив-Пазарджик 

ул. "Капитан Бураго" 1 

тел. 032/ 500 424, 500 425; e-mail: office@schatti.bg 

"Шети България" ЕООД е утвърдена на пазара фирма с международно участие, наследник на дългогодишни традиции и опит в производството на машиностроителни детайли и възли. Фирмата разполага с високотехнологично оборудване и предлага възможности за професионално развитие по различни специалности в областта на машиностроенето 

Стажантска програма 


27. Schneider Electric Bulgaria 

www.schneider-electric.com 

Лице за контакт: Елена Христова; Тел.: 032 605738;  

e-mail: elena.hristova@bg.schneider-electric.com 

e-mail: hr.plovdiv@bg.schneider-electric.com 

Оператор 


28. Стабилинженеринг-Алфа ООД 

www.stabilalfa.com 

Лице за контакт: Георги Джурков - Ръководител технически отдел 

Tel: 032/ 634-645; 032/ 203-087; e-mail: gdjurkov@stabilalfa.com 

Машинен конструктор 


29. ЦРА Сървисис ЕООД 

www.creditreform-rating.de 

Адрес: гр. Пловдив 4004, ул. "Братя Бъкстон" No: 134, ет. 2 

Лице за контакт: Йорданка Троплева 

e-mail: Y.Tropleva@creditreform-rating.de; тел.:032/39 66 72 

Специалист Обработка на данни 


30. Delta Controls 

www.delta-controls.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кукленско шосе" 21  

e-mail: HR@delta-controls.com; Тел.: 032 395 789  

Graduate Development Programme 

Ниво: студенти последна година или завършили (с макс. 1 година професионален стаж) 


31. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Весела Младенова - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: vmladenova@invenio-bg.com 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  

Контрольор по качество 

Оператор производство 


32. ХЕБРОС БУС ООД 

www.hebrosbus.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Македония" 1, Автогара "Родопи" ет. 2  

тел: 032/ 65 78 14; e-mail: office@hebrosbus.com 

Лице за контакт: Иванка Ганчева – Зам. управител 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 


33. ТЕД – БЕД ЕАД 

www.ted.bg 

Адрес: 4027 гр. Пловдив, бул. „Голямо Конарско шосе“ 

Лице за контакт: Ваня Йорданова Мениджър Човешки Ресурси 

e-mail: vyordanova@ted.bg 

Лице за контакт: Вайде Терзийска Специалист Подбор на персонал 

e-mail: vterziyska@ted.bg 

Стажове във фирма ТЕД – БЕД ЕАД 


34. Стимекс ООД 

www.stimex.bg 

Адрес: гр. Хасково, ул. "Старо пловдивско шосе" 1 

Тел. 0889320026 

Фирма Стимекс - гр. Хасково е специализирана в проектиране, изработка и монтаж на технологично оборудване за бензиностанции, газстанции, метастанции, петролни терминали, резервоари, съдове под налягане и специални метални конструкции. 

Длъжност: Машинни инженери в областта на технология на машиностроенето - с предимство ще се ползват кандидати от гр. Хасково или региона. 

Фирмата предлага стипендии за студенти от направление "Технология на машиностроенето". 


35. "ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА" АД - гр. Казанлък 

www.hpt-bg.com 

Лице за контакт: Таня Атанасова - Ръководител "Човешки ресурси" 

тел. 0431 622 28, 684 40; e-mail: info@hpt-bg.com 

Стипендиантски позиции за конструктори и технолози на студенти 3-4 курс от специалностите с профил "Машиностроене" 


36. ПРОФИЛИНК ООД 

www.profilink.bg 

Лице за контакт: Димо Николов - HR Manager 

e-mail: dimo.nikolov@profilink.eu  

Сътрудник в отдел Специални инструменти 

Оператор на CNC машина в отдел Специални инструменти 


37. ProCredit Bank (Bulgaria) EAD 

www.procreditbank.bg 

Лице за контакт: Добромир Бареков - Expert Banking Services 

e-mail: Dobromir.Barekov@procreditbank.bg; tel. 070017070 

Лице за контакт: Борис Панков - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: Boris.Pankov@procreditbank.bg 

Стажантска програма 

Програма "Млад Банкер" 

Виж приложения файл 


38. Yazaki Bulgaria EOOD 

www.yazaki-bulgaria.com 

Лице за контакт: Радка Стойкова - Р-л отдел "Човешки ресурси" 

e-mail: radka.stoykova@yazaki-europe.com 

Quality Engineer - гр. Димитровград 

Process Engineer - гр. Димитровград 

PLPP Engineer - гр. Димитровград 

PLPP Specialist - гр. Димитровград 


39. SKY MONT Ltd.- гр. Хасково 

www.skymont.bg 

Адрес: ул. "Изгрев" No: 99, Източна индустриална зона 

Тел.: 038 622 999; e-mail: jobs@skymont.bg 

Стажантска програма 


40. SCHENKER EOOD 

www.dbschenker.bg 

Стажантска програма 

Лице за контакт: Рангел Здравков - Branch Manager Plovdiv 

e-mail: rangel.zdravkov@dbschenker.com; Тел.: 032 506027 


41. "Вакуум Ел Систем" ЕООД, гр. Ямбол 

www.vacuumsys.com 

Лице за контакт: Нина Донева, Асистент "Човешки ресурси" 

e-mail: hr@vacuumsys.com; тел.: 046/663821 

Инженер - технолог 

Инженер - конструктор 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ И СТУДЕНТСКИ КАРТИ ISIC, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ 


1. Национална програма "Активиране на неактивни лица" - контакти 

Национална програма "Активиране на неактивни лица" - брошура 


2. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И МОБИЛНО УЧЕНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ - споразуменията по програмата са в раздел - Международни отношения 

Документите за участие по предвидените мобилности и практика за студенти се намират на адрес: 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" - oбучение и практика 

За контакт: Ръководител сектор "МИ" - ТУ - София 

Лице за контакт: Димитринка Маргенова 

e-mail: margenova@tu-sofia.bg; тел. 02 965 3436; 02 965 2655  

Критерии и условия за участие в студентска мобилност 

Критерии и условия за участие в студентска практика 

Таблица с актуални договори за ТУ-София, филиал Пловдив за 2016-2017 г. 


3. Milkround - международен сайт за студентски стаж и работа в чужбина 


4. PLOTEUS - ПОРТАЛ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕВРОПА 

ec.europa.eu/ploteus 

Интернет порталът PLOTEUS публикува актуална информация за възможности за образование в Европа. Той е насочен към това - да спомогне мобилността на студенти и работници чрез предоставяне на изчерпателна и точна информация по отношение на възможностите за образование и преквалификация, както и за образователните системи на страните в Европа по един своевременен и лесно достъпен начин. 

На PLOTEUS може да се гледа като на информационна услуга за цяла Европа под формата на база данни, в която са включени над 7 000 връзки към информационни източници. 

Представяне на информационния портал "Ploteus" 


5. МЕЖДУНАРОДНАТА СТУДЕНТСКА КАРТА ISIC  

е единственият международно признат идентификационен документ, удостоверяващ статут на учащ – редовно обучение.Студентите /учениците/ ползват различни преференции, като се идентифицират с този документ на международно ниво: 

www.isic.org

както и в България: www.isic.bg 

Целта на създаването на картата, първоначално е предоставяне на възможност на студенти от различни държави да извършват културен и образователен обмен. ISIC асоциацията инвестира в услуги за разширяване на преференциите за студенти в различни области – за пътуване, културни, образователни, комерсиални и др. 

Адрес: Usit Colours, гр. Пловдив ул. "Железарска" 2, тел. 032 622 530  


 

 

Календар