РАЗПИСИ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР уч. 2018/2019 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 


ОКС "Бакалавър" 

I курс 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 

II курс 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

А поток - спец. МУ 

спец. МТТ - пълен разпис 

II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 

III курс 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

спец. МУ - пълен разпис 

спец. МТТ - пълен разпис 

II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 

IV курс 

I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV поток - спец. КСТ, Е 


ОКС "Магистър" 

спец. М 

спец. МУ 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. ДПК 

спец. МАТ 

спец. ИИ 

спец. ЕТ 

спец. АИУТ 

спец. СОТАСС 

спец. КСТ 

спец. Е 

спец. ОЕЛТ 


Задочно обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс 

Забележка: Касата на Филиала ще работи и на 20.10.2018 г. (събота) от 9.00 до 14.00 ч.

 

Календар