Стипендии на АББ фондацията "Юрген Дорман"

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии за студенти, обучаващи се в ТУ-София и Филиала в  

гр. Пловдив - първи или втори курс, редовно обучение. 

Размерът на стипендията е 5 860 лв. годишно и еднократно се плаща през първата година 900 лв. за закупуване на компютър. 

Критериите за подбор включват: общ успех от зимен семестър 2018/2019 г. - равен или по-висок от Мн.добър (4.50) и общ брутен доход на двамата родители – по-нисък или равен на 2 720 лв. месечно. 

Срок за кандидатстване: от 11.03.2019 г. до 12.04.2019 г. 


Документите се подават в Кариерния център по локации, съответно - 

за ТУ-София, филиал Пловдив: 

гр. Пловдив 4000, ул. "Цанко Дюстабанов" No: 25 

Учебен корпус 4, стая 4435 

тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 


Контактно лице за фондация "Юрген Дорман" в България: 

Надежда Ангелова 

тел.: 032 998 735 

e-mail: Nadezhda.Angelova@bg.abb.com или bg-careers@abb.com 


Критерии и условия за кандидатстване 

Форма за кандидатстване 

Флаер 

 

Календар