РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - зимен семестър, уч. 2019/2020 г.

ВАЖНО: Окончателния брой на групите ще е ясен след ликвидационната сесия и приключване на записването.  

Проверете разписа си преди началото на семестъра. 


ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 


Списъци по групи за I курс 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 


Редовно обучение 

ОКС "Бакалавър" 

I курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

I курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

I курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

I курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

II курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

II курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

II курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

II курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

III курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

III курс, спец. МТТ - семестриален разпис 

III курс, A поток - семестриален разпис 

III курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

III курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

IV курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

IV курс, спец. МУ - семестриален разпис 

IV курс, спец. МТТ - семестриален разпис 

IV курс, II поток - спец. ПГ, ИМ, ИИ 

IV курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV курс, IV поток - спец. КСТ, Е 


ОКС "Магистър" 

спец. М 

спец. МУ 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. ДПК 

спец. МАТ 

спец. ИИ 

спец. ЕТ 

спец. АИУТ 

спец. СОТАСС 

спец. КСТ 

спец. Е 

спец. ОЕЛТ 


Задочно обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс

 

Календар