Обяви за работа и стаж, новини, международни стипендии - страница 1

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


Обяви за работа и стаж, международни стипендии - страница 2 


Необходими документи при постъпване на работа: 

Мотивационно писмо - бланка 

Как се пише мотивационно писмо 

Автобиография - бланка на бълг. език 

Автобиография - бланка на англ. език 

Как се пише автобиография 

Инструкции  

Съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване и насоки за успешно представяне по време на интервю 

Тест - кариерна оценка 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ: 


1. За осемнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика" в размер на 2 300 лв. годишно. Краен срок за кандидатстване: 15. 10. 2020 г. 

Формуляр 

2. Покана за участие в онлайн семинар: Как да започнем собствен бизнес като студенти: 14 октомври 2020 г., от 17.30 до 19 ч. 

Виж приложения файл 

За регистрация тук 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Зорница Моравенова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Програмата се обявява всяка година и крайният срок за кандидатстване е м. април на на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 


2. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” No: 65  

ОПТИКС АД проектира, конструира, произвежда и реализира на пазара собствена гама термовизионни и нощни изделия, дневни мерници и интегрирани системи за стратегическо наблюдение и охрана. Предлага иновативни решения за секторите на отбраната, сигурността, опазването на природата, спортната ловна оптика, медицината и индустрията.  

ОПТИКС АД е предпочитан партньор за доставки на оптични, механични и електронни възли и елементи.  

Компанията реализира продукцията си в над 45 държави в целия свят.  

Лице за контакт: Светлана Парашкевова – HR Manager e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

Лице за контакт: Ивелина Балева – HR Specialist 

e-mail: i.baleva@optixco.com 

Тел: 0357 60729; e-mail: hr@optixco.com 

Стажантска програма - 2020 

Инженер - хардуер 

Инженер - технолог 

Инженер - физик 

Конструктор 

Експерт продажби 

 

3. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: training@vmz.bg 

e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантска програма 2020 


4. ГЛОБЪЛФАУНДРИС България ЕАД 

www.globalfoundries.com 

Адрес: гр. София 1797, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" No: 3, Литекс Тауър 

Лице за контакт: Емилия Малинова - Specialist Staffing,Talent Acquisition 

e-mail: emiliya.malinova@globalfoundries.com  

Trainee - Software Development in Microelectronics - София 

Trainee - Electronic Design Automation in Microelectronics - София 

Junior Software Engineer - София 

Junior CAD/PDK Engineers Microelectronics - София 


5. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727x127; e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 

Лице за контакт: Мариела Димитрова - HR Officer 

Тел.: 032 605733x133 

e-mail: mariela.mihaylova@se.com 

Стажантска шестмесечна програма на пълен работен ден - 2020 /Automation Engineering Trainee/ 

Стажантска шестмесечна програма на пълен работен ден - 2020 /Manufacturing Engineering Trainee/ 


6. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Адрес: 4109 Пловдив, Южна промишлена зона,общ. Родопи, местност Чиирите 20Е, (бул. Кукленско шосе)  

тел.: 032 940 474, 0879530800 

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Решенията на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes, насочени към съвременното висше образование 

Инженер по приложен CAD софтуер и ИТ специалист по интеграцията на PLM системи 


7. Ментормейт България ЕООД 

http://www.mentormate.bg 

Кариери 

Лице за контакт: Невена Николова - Talent Acquisition Specialist; Тел.: 02 448 63 26  

e-mail: nevena.nikolova@mentormate.com 

e-mail: internship@mentormate.bg  


8. SBTech 

www.sbtech.com 

Свободни позиции 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" No: 49 

Тел.: 0878/985 111 

Лице за контакт: Галина Иванова - Senior HR Business Partner 

e-mail: galina.i@sbtech.com 

Лице за контакт: Бояна Петкова - HR Expert 

e-mail: boyana.p@sbtech.com 

Junior Full-Stack Developer 


9. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


10. еДинамикс България ЕООД 

www.edynamix.com 

Адрес: Пловдив, 4000, ул. "Стефан Веркович" No: 4, етаж 5, офис 14, гр. Пловдив 

Адрес: Стара Загора, 6001, ул. "Антон Марчин" No: 51, етаж 3,4,5 

Лице за контакт: Николай Тодоров  

e-mail: n.todorov@edynamix.com 

Свободни позиции, свързани с разработка и поддръжка на собствено портфолио от софтуерни решения в сферата на автомобилната индустрия 


11. Егнатия България ЕООД 

www.group-egnatia.com 

e-mail: office@group-egnatia.com; Тел.: 0896 82 00 93 

Лице за контакт: Станислав Рабаджийски - Installation Department Manager 

e-mail: stanislav.rabajiiski@group-egnatia.com 

Стажантска програма 2020 


12. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Марина Найденова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Marina.Naydenova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Монтажници 

System Tester 

Eлектроинженер 

Почасова работа по специалността, която изучавате, съобразена с учебната Ви заетост 

Стажант към Развойна дейност (Lab & Homologation) 

Монтажници на почасово заплащане 


13. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси"  

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма "Поддръжка" 

КЦМ 2000 Груп представи новите си стипендианти 


14. Делта Соурс ООД 

www.deltasource.eu 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо Николов"  

No: 56, ет. 4  

Лице за контакт: Александър Джонгаров 

e-mail: aleksanderdzhongarov@deltasource.eu 

Java Developer 

Delta Source Intern - стажантската позиция е затворена за няколко месеца 


15. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg;  

e-mail:hr@dunapack.bg 

Специалист "Електроника и автоматика"/Инженер "Електрически машини и апарат" - стажант 

Customer Service Specialist - Trainee 

Механик - стажант 


16. Модис България 

www.modis.com 

Лице за контакт: Димитър Кокотанеков - Recruitment Consultant 

e-mail: dimitar.kokotanekov@modis-ito.com 

Лице за контакт: Зорница Димитрова - HR Generalist, 

Plovdiv Site 

e-mail: zornitsa.dimitrova@modis-ito.com 


17. ТЕСИ ООД 

www.tesy.bg 

Адрес: бул. "Мадара" No: 48, гр. Шумен 

Лице за контакт: Божидар Исаев - HR Manager 

Тел.: 054 859145, e-mail: bozhidar.isaev@tesy.com  

Стажантска програма в отдел ”Изследване и развитие” 

Стажантска програма в отдел ”Конструктивно-технологичен” 

Стажантска програма в отдел ”Продуктов Мениджмънт” 

Стажантска програма в отдел „Производствено планиране и материално обезпечаване” 

Стажантска програма в отдел „Производство” 

Стажантска програма в отдел ”Техническа поддръжка” 

Стажантска програма в отдел “Управление на Качеството” 


18. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В;  

тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов;  

e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма 


19. Елаците-Мед АД 

www.ellatzite-med.com 

Адрес: с. Мирково, Община Мирково, Софийска област 

Лице за контакт: Даниела Горанова - Ръководител 

отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" 

Тел.: 02-9237876; e-mail: jobs@ellatzite-med.com  

Лятна стажантска програма - краен срок за кандидатстване, не по-късно от м. май 2021 г. 


20. Страйпс ЕООД 

www.strypes.eu 

Стажантска програма 

Адрес: гр. София, ул. "Майстор Алекси Рилец" No: 10А 

Лице за контакт: Яна Матвийчук  

e-mail: yana.matviychuk@strypes.eu  

Стажантска програма - Junior Software Trainee - стажът е дистанционен 

Кандидатствайте тук 


21. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Тел.: 032 349 812  

Лице за контакт: Милена Батева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 813  

e-mail: Milena.bateva@latecoere.aero 


22. Финит Софтуер Системс ЕООД 

www.finite-soft.com 

Кариери 

Лице за контакт: Румен Ташев - General Manager 

Тел.: 02 4392101; e-mail: jobs@finite-soft.com 

Junior Software Developer 


23. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


24. Musala Soft Ltd. 

www.musala.com 

бул. "Драган Цанков" 36, София 1057 

Тел.: 02 969 58 21; e-mail: job@musala.com  

Лице за контакт: Доротея Георгиева - Talent Acquisition Lead; e-mail: doroteia.dimitrova@musala.com  

Представяне на фирмата 

Junior Software Engineer - София 


25. Stabil Engineering PII EOOD 

www.stabilengineering.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Александрина Божанова - Административен мениджър; Тел.: 032/634-640;  

e-mail: abozhanova@stabilengineering.com 


26. Плексистаб България ЕАД 

www.plexistab.com 

Лице за контакт: Георги Събев - Асистент човешки ресурси  

Адрес: Адрес: 4006 гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007  

Контрольор качество 


27. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" No: 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Лице за контакт: Десислава Шентова; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Desislava.Shentova@aiger.com 

Инженер дизайнер / Конструктор с безплатно обучение 

Технолог - програмист с безплатно обучение 


28. Трио Интерактив – Интернешънъл ООД 

www.trio-interactive.com 

Адрес: ул. "Ангел Букурещлиев" No: 11, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Иванка Христосова - Business Administrator; e-mail: I.Hristosova@trio-group.de 

Back-end Developer 


29. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

www.rail-infra.bg 

Адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” No: 110 

Лице за контакт: Милена Илкова  

e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg  

Тел.: 0887 00 42 71, 0885 542 560 

Стипендиантска програма 


30. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

e-mail: hr@alcao.eu; Тел.: 032/607 417  

Лице за контакт: Полина Данаилова 

e-mail: PolinaDanailova@alcao.eu 

Виж приложения файл 


31. КонтурГлобал Оперейшънс България АД 

www.contourglobal.com 

Адрес: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с. Медникарово 

Лице за контакт: Мариана Иванова;  

e-mail: Mariana.Ivanova@contourglobal.com 

Лице за контакт: Кристина Турлакова - Training and Development Officer;  

e-mail: Kristina.Turlakova@contourglobal.com 


32. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Електротехник 


33. Accenture Bulgaria 

www.accenture.com 

Адрес: бул. "Свобода" No: 65А, Офис Парк Пловдив 

Лице за контакт: Натали Василева - Recruiting Analyst  

e-mail: natali.vasileva@accenture.com 


34. Микросист ЕООД 

www.microsyst.net 

e-mail: info@microsyst.net 

Адрес: 4002 гр. Пловдив, ул. "Мургаш" 4  

Лице за контакт: Цветана Николакова 

Тел./факс: 640446; 642519 

Ниво: отлични студенти, инженери  


35. ScaleFocus 

www.scalefocus.com 

Адрес: гр. Пловдив; бул. "Източен" No: 65  

парк "Каменица", ет. 1 

Лице за контакт: Надежда Петкова - Talent Management Specialist 

e-mail: nadezhda.petkova@scalefocus.com 

e-mail: hr.recruitment@scalefocus.com 


36. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

e-mail: krumch@gmail.com 


37. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Снежана Йорданова - Human Resources 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  


38. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100  

e-mail: office@euromarket.bg; e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


39. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


40. Уелдтроник ООД 

www.weldtronic.eu 

Фирма Уелдтроник ООД е с предмет на дейност: Производство на заваръчни машини и автоматизация на заваръчни процеси; сервиз на заваръчни роботи CLOOS 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 57 

Тел.: 032 637166; e-mail: weldtronic@abv.bg 


41. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова - Branch Manager;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 


42. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com  


43. Ню Енерджи Про ЕООД  

www.newenergypro.com 

Лице за контакт: Димитър Бурдев - Управител 

e-mail: d.burdev@newenergypro.com 


44. ИПО ООД 

www.ipo-bg.com 

Свободни позиции 

Адрес: ул. "Резбарска" No: 47, София 1517 

Лице за контакт: Анна Попова  

e-mail: anna.popova@ipo-bg.com  


45. "Биовет" АД - гр. Пещера 

www.biovet.com 

Адрес: гр. Пещера, ул. "Петър Раков" No: 39  

Лице за контакт: Иван Стоянов - Директор "Човешки ресурси",  

Тел: 0350/65629; e-mail: hrjobs@biovet.com  

Лице за контакт: Красимира Цанкова – Специалист подбор  

Тел: 0876 449 817; e-mail: k_cankova@biovet.com  

Виж приложения файл 

Ниво: студенти, завършили предпоследен или последен курс на бакалавърска степен или магистърска степен в областта на механика, електротехника, автоматика и сходни на тях. 


46. Адастра България 

www.bg.adastragrp.com 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Angelina.Delcheva@adastragrp.com - HR Manager 

e-mail: Angelina.Delcheva@adastragrp.com;  

Тел.: 02/9602993 

Лице за контакт: Любка Троева - HR Specialist 

e-mail: Lyubka.Troeva@adastragrp.com;  

Тел.: 02/9600060 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

НОВИНИ: 

1. За осемнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика" в размер на 2 300 лв. годишно. Краен срок за кандидатстване: 15. 10. 2020 г. 

Формуляр 

2. Покана за участие в онлайн семинар: Как да започнем собствен бизнес като студенти: 14 октомври 2020 г., от 17.30 до 19 ч. 

Виж приложения файл 

За регистрация тук 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" No: 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Лице за контакт: Десислава Шентова; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Desislava.Shentova@aiger.com 

Инженер дизайнер / Конструктор с безплатно обучение 

Технолог - програмист с безплатно обучение 


2. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: training@vmz.bg 

e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантска програма 2020 


3. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Адрес: 4109 Пловдив, Южна промишлена зона,общ. Родопи, местност Чиирите 20Е, (бул. Кукленско шосе)  

тел.: 032 940 474, 0879530800  

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Решенията на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes, насочени към съвременното висше образование 

Студентски стаж за проектиране на машиностроителни изделия с CAD програмата CATIA 


4. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В;  

тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов;  

e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма 


5. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” No: 65  

ОПТИКС АД проектира, конструира, произвежда и реализира на пазара собствена гама термовизионни и нощни изделия, дневни мерници и интегрирани системи за стратегическо наблюдение и охрана. Предлага иновативни решения за секторите на отбраната, сигурността, опазването на природата, спортната ловна оптика, медицината и индустрията.  

ОПТИКС АД е предпочитан партньор за доставки на оптични, механични и електронни възли и елементи.  

Компанията реализира продукцията си в над 45 държави в целия свят.  

Лице за контакт: Светлана Парашкевова – HR Manager e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

Лице за контакт: Ивелина Балева – HR Specialist 

e-mail: i.baleva@optixco.com 

Тел: 0357 60729; e-mail: hr@optixco.com 

Стажантска програма - 2020 

Инженер - технолог 

Инженер - физик 

Конструктор 

Експерт продажби 

 

6. "Биовет" АД 

www.biovet.com 

Адрес: гр. Пещера, ул. "Петър Раков" No: 39  

Лице за контакт: Иван Стоянов - Директор "Човешки ресурси",  

Тел: 0350/65629; e-mail: hrjobs@biovet.com  

Лице за контакт: Красимира Цанкова – Специалист подбор  

Тел: 0876 449 817; e-mail: k_cankova@biovet.com  

Виж приложения файл 

Ниво: студенти, завършили предпоследен или последен курс на бакалавърска степен или магистърска степен в областта на механика, електротехника, автоматика и сходни на тях. 


7. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси"  

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма "Поддръжка" 

Стажантска програма "Развитие" 

КЦМ 2000 Груп представи новите си стипендианти 


8. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон - гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


9. Елаците-Мед АД 

www.ellatzite-med.com 

Адрес: с. Мирково, Община Мирково, Софийска област 

Лице за контакт: Даниела Горанова - Ръководител 

отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" 

Тел.: 02-9237876; e-mail: jobs@ellatzite-med.com  

Лятна стажантска програма - краен срок за кандидатстване, не по-късно от 1 май 2020 г. 


10. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Марина Найденова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Marina.Naydenova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Монтажници 

Конструктор 

Производствен инженер / Технолог в отдел "Производствен инженеринг" 

Инженер климатични инсталации в лаборатория "Развойна дейност" 

Почасова работа по специалността, която изучавате, съобразена с учебната Ви заетост 

Стажант към Развойна дейност (Lab & Homologation) 

Монтажници на почасово заплащане 


11. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg; 

e-mail:hr@dunapack.bg 

Customer Service Specialist - Trainee 

Механик - стажант 


12. LUFTHANSA TECHNIK Sofia Ltd. 

www.lht-sofia.com 

Летище София - Хангар 3; e-mail: careers@lht-sofia.com 

Координатор Подбор: Габриела Йорданова;  

Тел.: 02-4601-598  

Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG. Компанията отваря врати през 2008 г. на територията на летище София. Към момента персонала на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани служители.  

Информация за актуалните свободни позиции в компанията можете да научите от сайта на компанията:  

Кариери 

Стажантска програма 

Платен летен двумесечен стаж в отдел "Производство" 


13. „Хай Уей Джобс“ ООД  

www.hiwayjobs.com 

Адрес: Пловдив, Бизнес център Легис, бул. "Шести септември" 152, ет. 3, офис 3-3А 

Лице за контакт: Милена Дойнова - HR Manager 

e-mail: Milena.Doynova@hiwayjobs.com 

Лице за контакт: Нешка Стоянова - Recruitment Expert 

Тел.: : 0883 246 666; e-mail: office@hiwayjobs.com  

e-mail: recruitment1@hiwayjobs.com 

Настройчик на шприц машини 


14. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727x127; e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 

Лице за контакт: Мариела Димитрова - HR Officer 

Тел.: 032 605733x133 

e-mail: mariela.mihaylova@se.com 

Стажантска шестмесечна програма на пълен работен ден - 2020 /Automation Engineering Trainee/ 

Стажантска шестмесечна програма на пълен работен ден - 2020 /Manufacturing Engineering Trainee/ 


15. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Зорница Моравенова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Програмата се обявява всяка година и крайният срок за кандидатстване е м. април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 


16. Техно Акташ АД 

www.aktasholding.com 

Адрес: гр. Куклен, Индустриална зона,  

местност "Капсида" No: 1 

Лице за контакт: Нефизе Рюстем  

e-mail: nrustem@aktasholding.com  

Виж приложения файл 


17. ММ Механикс ООД 

www.mechanics-group.bg 

Свободни позиции 

Адрес: с. Драгор, област Пазарджик - о-л "Човешки ресурси" 

Лице за контакт: Димитър Даскалов; Тел.: 034 444891 

e-mail: hr@mechanics-group.bg 


18. ТЕСИ ООД 

www.tesy.bg 

Адрес: бул. "Мадара" No: 48, гр. Шумен 

Лице за контакт: Божидар Исаев - HR Manager 

Тел.: 054 859145, e-mail: bozhidar.isaev@tesy.com  

Стажантска програма в отдел ”Изследване и развитие” 

Стажантска програма в отдел ”Конструктивно-технологичен” 

Стажантска програма в отдел ”Продуктов Мениджмънт” 

Стажантска програма в отдел „Производствено планиране и материално обезпечаване” 

Стажантска програма в отдел „Производство” 

Стажантска програма в отдел ”Техническа поддръжка” 

Стажантска програма в отдел “Управление на Качеството” 


19. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Тел.: 32 349 810 

Лице за контакт: Милена Батева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 813  

e-mail: Milena.bateva@latecoere.aero 


20. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Десислава Жекова - "Подбор, оценка и развитие на ЧР"; Тел.: 02 9767100  

e-mail: office@euromarket.bg; e-mail: hr@euromarket.bg 

Адрес: гр. София, Казичене, ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


21. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

e-mail: hr@alcao.eu; Тел.: 032/607 417  

Лице за контакт: Полина Данаилова 

e-mail: PolinaDanailova@alcao.eu 

Виж приложения файл 


22. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


23. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

www.rail-infra.bg 

Адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” No: 110 

Лице за контакт: Милена Илкова  

e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg  

Тел.: 0887 00 42 71, 0885 542 560 

Стипендиантска програма 


24. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Инженер-проектант 

Инспектор - качество 

Служител в отдел "Снабдяване" 


25. Солтех ЕООД 

www.soltec.bg 

Адрес: 4205 Костиево; 9-ти Километър, по пътя Пловдив-Пазарджик 

ул. "Капитан Бураго" 1; тел. 032/ 500 424, 500 425 

e-mail: hr@schatti.bg; e-mail: office@schatti.bg 

Лице за контакт: Велина Аргирова - HR Specialist 

Солтех ЕООД предлага предоставя комплексни, технологични решения в сферата на индустриалното оборудване, софтуерните услуги и автоматизацията. 


26. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9; тел.: 032 250496 

Лице за контакт: Антония Дамянова - Branch Manager;  

e-mail: Antoniya.Damyanova@adecco.com 


27. Стабилинженеринг-Алфа ООД 

www.stabilalfa.com 

Лице за контакт: инж. Бонка Хаджиева - о-л "Маркетинг" 

Tel: 032 203 085; e-mail: office@stabilalfa.com 

стажант - Машинен конструктор 


28. Плексистаб България ЕАД 

www.plexistab.com 

Лице за контакт: Георги Събев - Асистент човешки ресурси  

Адрес: Адрес: 4006 гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007  

Контрольор качество 


29. Invenio QD EOOD 

www.invenio-bg.com 

Лице за контакт: Снежана Йорданова - Human Resources 

e-mail: office@invenio-bg.com; Тел.: 032 311560  


30. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Кариери 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


31. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

e-mail: krumch@gmail.com 


32. Вили Елбе Аутомотив България ЕООД 

www.willielbe.bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, ул. "Асеновградско шосе",  

местност "Капсида", Индустриална и търговска зона 

Лице за контакт: Янко Коралиев - Quality Manager  

e-mail: Yanko.Koraliev@willielbe.bg; Тел.: 032/323771 


33. „Пневматика – Серта” АД  

www.serta-group.com 

Презентация 

Лице за контакт: Светлана Стоянова - отдел "Човешки ресурси" 

Тел: 0361 66 245; e-mail: s.stoianova@pnevmatika-serta.com 


34. Волво Груп България ЕООД 

www.volvo.com 

Адрес: бул. "Сливница" No: 630, 1331 София  

Лице за контакт: Десислава Иванова - HR Manager 

e-mail: desislava.ivanova@volvo.com 


35. ИПО ООД 

www.ipo-bg.com 

Свободни позиции 

Адрес: ул. "Резбарска" No: 47, София 1517 

Лице за контакт: Анна Попова  

e-mail: anna.popova@ipo-bg.com  


36. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ 


1. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И МОБИЛНО УЧЕНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ - споразуменията по програмата са в раздел - Международни отношения 

Документите за участие по предвидените мобилности и практика за студенти се намират на адрес: 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" - oбучение и практика 

За контакт: Ръководител сектор "МИ" - ТУ - София 

Лице за контакт: Димитринка Маргенова 

e-mail: margenova@tu-sofia.bg; тел. 02 965 3436; 02 965 2655  

Критерии и условия за участие в студентска мобилност и практика 

Таблица с актуални договори за ТУ-София, филиал Пловдив за 2019/2020 г. 


 

Календар