ВРЕМЕННО СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМА НА ДОГОВОРИ НА СТУДЕНТИ ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Техническият университет – София за момента ПРЕУСТАНОВЯВА приема на договори на студенти за практическо обучение. 


Съобщение

 

Календар