СТУДЕНСТКИ ОБЩЕЖИТИЯ - уч. 2017/2018 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ ЗА НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ (I КУРС) 

1. Удостоверения за дохода на родителите за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. 

2. Уверения за учащи се братя и сестри. 

3. Уверения за състезателния бал от факултетната канцелария 

4. Медицинско удостоверение от психодиспансер 

5. Молба-декларация по образец 

Бланките можете да изтеглите от сайта на Филиала, да получите от Учебен отдел или да закупите от книжарницата и ксероксите срещу сградата. 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ ОТ 10.07.2017 г. ДО 10.08.2017 г. В УЧЕБЕН ОТДЕЛ (КАБ. 4424) 


МОЛБА

 

Календар