Евростипендии - зимен семестър, уч. 2017/2018 г.

Уважаеми студенти, 

От 27 ноември 2017 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2017/2018 година за стипендии за успех и за стипендии за специални постижения по проект BG05M2OP001-2.003-0001 „Студентски стипендии – фаза 1”. 

Студентите могат да генерират формуляри чрез интернет страницата на проекта до 14 януари 2018 г. Отпечатаният формуляр се подписва и подава в кабинет 4424 след заверка на успеха във факултетната канцелария. Пълният график с всички срокове на кампанията може да видите в секцията „График” на http://eurostipendii.mon.bg/ 

 

Календар