Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Научно-изследователски проекти

2006 

1. Договор 690/05.05.2006. “Карбонитриране на корозионноустойчиви стомани в плазмата на тлеещ разряд”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2006 г. 

2. Договор 689/05.05.2006. “Повишаване на износоустойчивостта на детайли, изработени от алуминий и алуминиеви сплави”. Доц. д-р инж. Георги Мишев – ръководител. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2006 г. 

3. Договор 688/05.05.2006. “Изграждане на база знания от математически модели за преобразуващата система при свредловане на ММ с ЦПУ”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, гл. ас. инж. Светлин Лилов – докторант, д-р инж. Силвия Салапатева, д-р инж. Ангел Ленгеров. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2006 г. 


2005 

1. Договор № I-273/10.05.2005. „Изследвания за адаптивно управление при свредловане на металорежещи машини с ЦПУ”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, гл. ас. инж. Светлин Лилов – докторант, инж. Силвия Салапатева - докторант. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2005 г. 

2. Договор № I - 781/17.11.2005. “Настройчици на ММ с ЦПУ”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, доц. д-р инж. Рачо Рачев, гл. ас. Румен Митев, гл. ас. Светлин Лилов, гл. ас. Стойчо К. Стоев, гл. ас. Стойчо М. Стоев, инж. Силвия Салапатева,. Възложител АЙГЕР ООД, 2005 г. 

3. Договор № I - 782/17.11.2005. “Автоматизирано проектиранe на ММ с ЦПУ SURFCAM”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, гл. ас. Румен Митев, инж. Албена Стоянова,. Възложител АЙГЕР ООД, 2005 г. 

4. Договор 658/05.10.2005. “Проучване, изследване и азотиране на пробни тела и втулки от стоманa”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2005 г. 

5. Договор 837/07.12.2005. “Проучване, изследване, предварителна термична обработка и азотиране в тлеещ заряд на гърбици и пробни тела от стомана 38ХМЮА”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител ЕТ “Митко Тенев - Комерсиал” Пловдив, 2005 г. 

6. Договор№I 276/10.06.2005. “Карбонитриране на стомани в нискотемпературна плазма”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2005 г. 

7. Договор № I - 718/25.10.2005. “Автомобилен транспорт”. Доц. д-р инж. Рачо Рачев – ръководител, 2005 г. 

8. Договор № I - 717/12.12.2005. “Автомобилен транспорт”. Доц. д-р инж. Рачо Рачев – ръководител. Възложител, 2005 г. 

9. Договор 448/27.06.2005. “Проучване, изследване и азотиране на пробни тела от различни стомани и детайли за хидравлични помпи”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Хидравлик” ЕООД, 2005 г. 

10. Договор №І-300/27.05.2005г. “Изследване структурата на дифузионно заварени съединения стомана – твърда сплав”. Доц. д-р инж. Теофил Ямболиев –ръководител, инж. В. Колева–докторант, инж. Г. Минчев–докторант, гл. ас. инж. П. Даскалов, В. Петков – технолог, фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив, 2005.  

11. Договор № І-147/28.03.2005г. “Изпитване на метални образци”. Доц. д-р инж. Теофил Ямболиев –ръководител, Симеон Арабов- студент, Янко Скерлетов–студент. Възложител: “Биомашиностроене” АД – Пловдив. 


2004 

1. Договор 17/30.01.2004. “Изследване и азотиране в нискотемпературна плазма на захранваща втулка и пробни тела и детайли от стомана Х12”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2004 г. 

2. Договор № IН 595/08.09.2004. “Азотиране и карбонитриране на стомани в нискотемпературна плазма”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2004 г. 

3. Договор № I 525/22.07.2004. “Материали и материалознание”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител.  

4. Договор № IН-596/08.09.2004. „Изследвания за интелигентно компютърно управление при струговане и свредловане”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, гл. ас. д-р инж. Ангел Ленгеров, гл. ас. инж. Светлин Лилов, инж. Илия Четроков – докторант, инж. Силвия Салапатева - докторант. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2004 г. 

5. Договор № I - 350/20.05.2004. “Настройчици на фрезови машини с ЦПУ”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, гл. ас. Румен Митев, гл. ас. Светлин Лилов. Възложител АЙГЕР ООД, 2004 г. 

6. Договор № І-453/05.07.2004г. “Изпитване на метални образци”, Доц. д-р инж. Теофил Ямболиев – ръководител. Възложител – Агрия АД Пловдив, 2004.  

7. Договор № ІН 597/08.09.2004 г. “Метод за послойно изграждане на детайли”. Доц. д-р инж. Теофил Ямболиев – ръководител, гл. ас. инж. Т. Петров, гл. ас. инж. П. Даскалов, В. Петков – технолог, инж. Г. Минчев – докторант, фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив, 2004.  

8. Договор № В-20/05.10.2004г. “Документиране на макро- и микроструктурата на метални образци”. Доц. д-р инж. Теофил Ямболиев – ръководител. Въэложител: “Биомашиностроене” АД – Пловдив, 2004.  

9. Договор: “Да се конструират и изработят образци на задвижваща двойка с шест различни по ексцентрицитет ротора за статор 63.96*16*17.5”. Гл. ас. д-р инж. Станислав Алексиев – ръководител. Възложител “М+С Хидравлик” АД - гр.Казанлък, 2004. 

10. Договор: “Да се конструират и изработят еволвентни и циклоидни зъбни двойки – образци за зъбни помпи ХЗП-2”. Гл. ас. д-р инж. Станислав Алексиев – ръководител. Възложител с “ИНДУСТРИАЛТЕХНИК” АД - гр.Шипка, 2004. 

11. Договор: “Да се конструират и изработят Щанцови инструменти за изрязване и дълбоко изтегляне на чаша 201. 251 VB” Гл. ас. д-р инж. Станислав Алексиев – ръководител. Възложител с “ИНДУСТРИАЛТЕХНИК” АД - гр.Шипка, 2004. 

12. Договор 22.03.2004г. “Разработване и усвояване на технология за подсилване на ПВЦ конструкции с метален профил по технически изисквания”. Инж. Георги Левичаров, инж. Мартин Мочев – изпълнител. Възложител “ПВЦ-2004” ООД, 2004 г. 


2003 

1. Договор 17/05.02.2003. “Аналитична записка: Стандартизирани постановки и преобразуване на инструменталните ъгли в работни и обратно съгласно ISD 3002/2”. Проф. д-р инж. Ангел Вачев – ръководител. Възложител Агротехника Карлово, 2003 г. 

2. Договор № I - 475/19.09.2003. “Автомобилен транспорт”. Доц. д-р инж. Рачо Рачев – ръководител, 2003 г. 

3. Договор 242/25.04.2003. “Изследване и азотиране в нискотемпературна плазма на гърбици и пробни тела от стомана 40Х”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Балкантехно” София, 2003 г. 

4. Договор 516/10.10.2003. “Проучване, изследване и азотиране в плазмата на тлеещ заряд на пробни тела и детайли от инструментални стомани”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител ЕТ “Митко Тенев - Комерсиал” Пловдив, 2003 г. 

5. Договор № І-589/31.10.2003г. “Технология за дифузионно заваряване на разнородни материали”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев – ръководител, Т., инж. В. Колева – докторант, гл. ас. инж. Т. Петров, гл. ас. инж. П. Даскалов, В. Петков – технолог, фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив, 2003.  

6. Договор № І-684/09.12.2003г. „Разработване на технология за спояване”. Доц. д-р инж. Теофил Ямболиев – ръководител, гл. ас. инж. П. Даскалов, В. Петков – технолог, инж. В. Колева – докторант, Б. Попов. Възложител: “ЕАЗ” ООД – Перущица, 2003. 

7. Договор № 36/2003. “Манипулатор за заваряване”. Гл. ас. д-р инж. Димитър Станков – ръководител. Възложител “ТОМИКА – МЕТАЛ” АД – Пловдив. 

8. Демонстрационен проект “Изграждане на микро ВЕЦ Шумата”. Инж. Герги Левичаров - изпълнител, гр.Севлиево, 21.06.2003г. 

9. Договор № 1/ 06.03.2003г. “Разработване и внедряване на технология за леене под налягане на детайли от алуминиево – силициеви сплави”. Инж. Георги Левичаров – ръководител, Стефан Ралчев – представител на фирма “Пресформ” ООД, гр. Панагюрище. 

10. Договор 20.04.2003г. “Разработване на технология за леене под налягане на детайл “кемфер” от ЦАМ 4-1 за система “VATATEC” по зададена техническа документация”. Инж. Георги Левичаров, инж. Мартин Мочев – изпълнител. Възложител “НЕМС 2000” ООД, 2003 г. 

11. Договор 17.09.2003г. “Разработване на технология и пускане в действие на линия за заваряване на ПВЦ профил”. Инж. Георги Левичаров – изпълнител. Възложител “Микро МП” ООД, 2003 г. 

12. Договор 30.01.2003г. “Разработване на инструментална екипировка за леене под наляганена на детайл “регулируем насрещник за врата” по зададена техническа документация”. Инж. Георги Левичаров – изпълнител. Възложител “АЛПЛАСТ” ООД – В. Търново, 2003 г. 

13. Договор 17.09.2003г. “Разработване на технология и пускане в действие на линия за заваряване на ПВЦ профил”. инж. Мартин Мочев – изпълнител. Възложител “Микро МП” ООД, 2003 г. 


2002 

1. Договор №172/16.04.2002. “Формообразуване и характерстики на движенията на инструмента и заготовката и на работното движение при струговане ”. Проф. д-р инж. Ангел Вачев – ръководител. Възложител Агротехника Карлово, 2002 г. 

2. Договор 338/03.07.2002. “Методология за приложение”. Проф. д-р инж. Ангел Вачев – ръководител. Възложител Агротехника Карлово, 2002 г. 

3. Договор № I - 564/07.11.2002. “Оръжейно производство”. Доц. д-р инж. Рачо Рачев – ръководител, 2002 г. 

4. Договор 14/25.01.2002. “Проучване, изследване и азотиране на гайки от стомана 45”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2002 г. 

5. Договор 209/18.04.2002. “Проучване, изследване и азотиране на цилиндрични гърбици и пробни тела от стомана 38ХМЮА”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2002 г. 

6. Договор 229/10.05.2002. “Изследване и йонно азотиране на детайли – 5бр. и пробни тела от стомана 40Х”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Асенова крепост” АД, 2002 г. 

7. Договор 326/25.06.2002. “Изследване и йонно азотиране на челюсти и пробни тела от стомана Х12М”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2002 г. 

8. Договор 327/25.06.2002. “Проучване, изследване и азотиране в тлеещ заряд на гърбици и пробни тела от стомана 38ХМЮА”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2002 г. 

9. Договор 418/31.07.2002. “Изследване и азотиране в нискотемпературна плазма на гърбици, съставки и пробни тела от стомана 38ХМЮА”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Ю. Гагарин БТ” АД, 2002 г. 

10. Договор 698/16.12.2002. “Изследване, термична обработка и йонно азотиране на 3бр. детайли и пробни тела от стомана 9Х18 и 12Х18Н10Т”. Доц. д-р инж. Ангел Зюмбилев – ръководител. Възложител “Асенова крепост” АД, 2002 г. 

11. Договор № I-312/2002. “Проектиране, изработване и изпитване на адаптивно управление за обработващ център МС-040”. Доц. д-р инж. Васил Георгиев – ръководител, гл. ас. д-р инж. Ангел Ленгеров, инж. Илия Четроков – докторант, инж. Силвия Салапатева - докторант. Фонд „Научни изследвания” на ТУ София, филиал Пловдив, 2002 г. 

12. № 373/22.07.2002г. “Обработка на металографски шлифове и снимане на заварени съединения”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев – ръководител въэложител “Биомашиностроене” АД – Пловдив  

13. № І-438/03.09.2002г. “Разработване на технология за електросъпротивително заваряване”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев -ръководител – възложител ЕТ “Мони – Г. Райков” – Пловдив  

14. № І-684/09.12.2003г. “Разработване на технология за спояване”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев, – ръководител. Въэложител “ЕАЗ” ООД – Перущица  

15. Договор № 373/22.07.2002г. „Обработка на металографски шлифове и документиране на заварени съединения”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев – ръководител. Възложител: “Биомашиностроене” АД – Пловдив, 2002.  

16. Договор № І-438/03.09.2002г. „Разработване на технология за електросъпротивително заваряване”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев – ръководител, гл. ас. инж. Т. Петров, гл. ас. инж. П. Даскалов, В. Петков – технолог, инж. В. Колева – докторант, Б. Попов. Възложител: ЕТ “Мони – Г. Райков” – Пловдив, 2002.  

17. Договор № I-336/28.06.2002г. “Уредба ТИЗ –1 за определяне на ефективния К.П.Д. на съсредоточени топлинни източници”. Доц. д-р инж.Теофил Ямболиев – ръководител, гл. ас. инж. Т. Петров, гл. ас. инж. П. Даскалов, В. Петков – технолог, инж. Иван Ташуков, фонд „Научни изследвания” на ТУ София – филиал Пловдив, 2002.  

18. Договор № 2/03.09.2002. „Разработване на технология и пускане в действие на линия за заваряване на ПВЦ”. Инж. Георги Левичаров – ръководител. “Алпласт” ООД, гр. Велико Търново. 

19. Договор № 1/14.11.2002г. “Усвояване на технология за подсилване на ПВЦ конструкции с метален профил”. Инж. Георги Левичаров – ръководител, инж. Пламен Йоргов – представител на фирма “ПВЦ-2004” ООД, гр. Пловдив. 

20. Инж. Георги Левичаров. Международен демонстрационен проект “BIODIST”, програма ФАР на Европейската комисия, България – Австрия – Гърция, 21.10.2002. 

 

Катедри
Специалности