Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Научно-приложни изследвания

В катедрата се провеждат научно-приложни изследвания в областта на:  

* Механични предавки(точни зъбни предавки, механични предавки с адаптивно плавно изменение на предавателното отношение) и съединители;  

* Прилагане на CAD/CAE;  

* Технически измервания в машиностроенето;  

* Математическо моделиране и компютърна симулация на кинематиката и динамиката на механични устройства;  

* Роботика;  

* Вътрешна и външна балистика;  

* Нови конструкции на боеприпаси, цевни оръжия, противоградни ракети. 

 Лабораторен стенд за изследване на механични предавки и съединители Стенд за изследване на механични предавки и съединители 


 Противоградова ракета "Лоза - 3"Противоградова ракета "Лоза - 3" 


 Измерителна техникаИзмерителна техника

 

Катедри
Специалности