Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроителна техника и технологии

Изобретения - проф. А. Вачев и екип

   

Преобладаващата част от изобретенията са внедрени у нас и в чужбина, с доказан и потвърден годишен икономически eфект от над милион евро. Цикълът разработки за цангови самонастройващи се патронници е удостоен с наградата “ЕВРИКА”, а клиновите патронници са наградени със ЗЛАТЕН МЕДАЛ на Международния панаир в гр. Пловдив. Значителна част от изобретенията са резултат от съвместната работа на проф. А. А. Вачев с проф. Ю. Н. Кузнецов и проф. Й. Т. Максимов, което несъмнено допринася и за научното им израстване. Проф. А. А. Вачев е защитил докторат под научното ръководство на проф. Ю. Н. Кузнецов, а проф. Й. Т. Максимов – на проф. А. А. Вачев. 

 -  

1. Рег. №44663/16.08.1979, НРБ, В23 В31/20. Метод и устройство за затягане на прътов материал. (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов) – А.С. № 29316. 

2. Заявка №2843289/27.11.1979, СССР, В23 ВЗ1/20. Устройство для зажима пруткового материала, (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов) – А. С. № 850316. 

3. Рег. №50195/29.12.1980, НРБ, В23 В31/20. Цангов самонастройващ се патронник. (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов) – А. С. №31393. 

4. Заявка № 3363667/14.12.1981, СССР, В23 В31/20. Цанговый патрон. (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов)-А. С. №1009633. 

5. Рег. №51289/19.03.1981, НРБ, В23В31/20. Цангов самонастройващ се патронник. (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов) – А. С. № 31680. 

6. Рег. №54371/02.12.1981, НРБ, В23 ВЗ1/20. Цангов самонастройващ се патронник. (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов) – А. С. № 33042. 

7. Рег. №55568/26.02.1982, НРБ, В23 В31/20. Цангов самонастройващ се патронник. (Вачев А. А.) – А. С. № 33470. 

8. Заявка №2844365/28.11.1979, СССР, В23 В31/20. Цанговый патрон. (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов)-А. С. №846123. 

9. Заявка № 2967391/04.08.1980, СССР. В23 В31/20. Устройство для зажима пруткового материала. (Кузнецов Ю. Н., А. А. Вачев, А. В. Кухарец, В. В. Торба) – А. С. № 963708. 

10. Заявка №3333110/24.08.1981, СССР, В23 В31/20. Устройство для зажима заготовок. (Проскуряков К. И., Ю. Н. Кузнецов, А. А. Вачев, А. В. Кухарец) – А. С. № 1000164. 

11. Заявка № 3417361/06.04.1982, СССР, В23 В31/20. Устройство для зажима пруткового материала. (Кузнецов Ю. Н., В. В. Торба, А. А. Вачев, С. Г. Рудометов) - А. С. № 1038096. 

12.Заявка № 2706606/05.01.1979, СССР, В23 В19/02. Шпинделный узел станка (Кузнецов Ю. Н., П. Т. Стоянов, А. А. Вачев, В. В. Торба) - А. С. № 722687. 

13. Заявка №3243643/06.02.1981, СССР, В23 В13/00. Механизм зажима пруткового материала (Кузнецов Ю. Н., А. В. Кухарец, Г. И. Иванов, И. И. Булах, А. А, Вачев) - А. С. №956156. 

14. Рег. №54443/07.12.1981, НРБ, В23 В31/26. Устройство за затягане на прътов материал (Кузнецов Ю. Н., А. В. Кухарец, И. И. Булах, Г. И. Иванов, А. А. Вачев) - А. С. №33917. 

15. Заявка №3387749/03.02.1982, СССР, В23 В31/20. Цанговый патрон (Кузнецов Ю. Н., А. А. Вачев, А. В. Кухарец) – А.С. № 1038095. 

16. Заявка №3448192/08.06.1982, СССР, В23 В13/00. Устройство для подачи и зажима прутка (Кухарец А. В., Ю. Н. Кузнецов, В. В. Торба, В. А. Бовкун, А. А. Вачев, А. И. Торопов) - А. С. № 1075524. 

17. Рег. №63102/17.11.1983, НРБ, В24 В27/00. Метод за плоско шлифоване (Вачев А. А., И. Р. Иванов, Х. И. Христов) - А. С. № 36819. 

18. Рег. №63253/29.] 1.1983, НРБ, В23 В31/20. Цангов патронник (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов, В. В. Торба, Х. П. Стойчев, Г. Х. Георгиев, И. К. Стоянова, М. С. Лесов, Д. П. Кишев) – А. С. № 36814. 

19. Рег. №68034/21.12.1984, НРБ, В23 ВИ/00. Устройство за пробиване на радиални отвори и други подобни операции на многовретенни хоризонтални стругови автомати (Вачев А. А., В. Н. Янков, Л. А. Андреев, Д. П. Кишев, В. Г. Григоров, М. С. Лесов, Х. П. Стойчев, Т. С. Наумов) - А. С. № 38973. 

20. Рег. №68035/21.12.1984, НРБ, В23 В1/00. Метод за профилни и отрезни обработки на ротационни повърхнини (Вачев А. А., Х. И. Христов, Ю. Н. Кузнецов, А. В. Кухарец, В. Г. Григоров) - А. С. № 38819. 

21. Рег. №70476/31.05.1985, НРБ, В23 В27/04. Държач за отрезни ножове (Вачев А. А., Х. И. Христов, Д. П. Кишев, В. Г. Григоров, Х. П. Стойчев) - А. С. № 40030. 

22. Рег. №66630/17.08.1984иРег.№67242/23.10.1984,НРБ,В23 ВИ/00. Клинов патронник (Вачев А. А., Й. Т. Максимов, Д. П. Кишев, В. Г. Григоров, Х. П. Стойчев, Ю. Н. Кузнецов, А. С. Цыбенко) - А. С. № 39672. 

23. Рег. № 67145/15.10.1984, НРБ, В23 В31/20. Цангов патронник (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов, А. С. Цыбенко, Д. П. Кишев, В. Г. Григоров, И. К. Стоянова) - А. С. № 39673. 

24. Заявка №3847942/24.01.1985, СССР, В23 В31/00. Подающая цанга (Кузнецов Ю. Н., А. А. Вачев, Ю. П. Дьяченко) - А. С. № 1243908. 

25. Заявка №3869839/19.03.1985, СССР, В23 В31/20. Цанговый патрон (Кузнецов Ю. Н., А. А. Вачев) – А. С. № 1256877. 

26. Рег. №71631/03.09.1985, НРБ, В23 В31/00. Фрезов вклинов патронник (Вачев А. А., Й. Т. Максимов, Х. П. Христов) - А. С. № 44571. 

27. Рег. №74479/10.04.1986, НРБ, В23 В31/00. Клинов патронник (Вачев А. А., Й. Т. Максимов, Х. П. Христов) - А. С. № 41522. 

28. Рег. №71632/03.09.1985 и № 74676, НРБ, Метод за сферично прошиване и дорноване на отвори и инструмент за реализирането му (Вачев А. А., Й. Т. Максимов, Х. П. Христов) – Не се публикуват в открития печат. 

29. Заявка №4062864/05.05.1986, СССР, В23 В31/20. Цанговый патрон (Кузнецов Ю. Н., В. И. Сидорко, А. А. Вачев) – А. С. № 1340925. 

30. Заявка №4031915/04.03.1986, СССР, В23 В9/00. Токарный многошпиндельный станок (Кузнецов Ю. Н., И. А. Иванюк, А. А. Вачев, В. К. Сулимов) – А. С. № 1366299. 

31. Заявка №4014779/29.01.1986, СССР, В25 В15/00. Захватное устройство (Иванюк И. А., Ю. Н. Кузнецов, А. А. Вачев, И. К. Ангелова) - А. С. № 1366390. 

32. Заявка №4148608/18.11.1986, СССР, В23 В21/20. Цанговый патрон (Кузнецов Ю. Н., А. А. Вачев, С. Ю. Кузнецов, Й. Т. Максимов, И. К. Стоянова) - А. С. № 1393539. 

33. Рег. №86304/05.12.1988, РБ, Метод и инструмент за обработване на многостенни отвори (Вачев А. А., Ю. Н. Кузнецов, С. Л. Алексиев, Й. Т. Максимов, И. П. Пищалов) - А. С. №47221. 

34.Реэстрацiйний №98020634/05.02.1988, Украiн, Спосiб виготовлення цанг (Кузнецов Ю. М., А. А. Вачев, Р. Г. Редько). Патент Украiни №30989. 

35. Рег. № 88511/18.05.1989, НРБ, Бързодействаща машинна стиска (Вачев А. А., Й. Т. Максимов, Г. Б. Георгиев, И. Р. Райков) - А. с. № 48251. 

36. Реэстрацiйний №20000074579/31.07.2000, Украiн, Спосiб обробки зовнiшнiх полигональних поверхонь та пристрiй для його реализацii (Кузнецов Ю. М., А. А. Вачев, О. В. Самойленко). Патент Украiни №40164. 

37. Реэстрацiйний №2007 06 050/31.05.2007, Украiн, Цанговий патрон (Кузнецов Ю. М., С. Ю. Кузнецов, О. Я. Юрчишин, А. А. Вачев, И. Т. Максимов). Патент Украiни №26910. 

 

Катедри
Специалности