Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ас. инж. Николай Катранджиев

1. Участие като консултант в: 

– Проект с международно финансиране по линия на IBD – Германия – Разработка на система за конролинг на ЕТ “Петър Щерев” – Асеновград – 1998 год. 

– Проект с международно финансиране по линия на IBD – Германия – Маркетингово проучване на пазара на хавлиени изделия и детски облекла в региона на Пловдивска, Смолянска и Старозагорска област по поръчка на ЕТ “Петър Щерев” – Асеновград – 1998 год. 

– Два TEMPUS проекта и един проект BALP на ТУ София, филиал Пловдив по проблеми на обучението по мениджмънта и управленското консултиране. 

– Проект – “Усъвършенстване на системата за управление на производството на “Възход” АД. Пловдив – 1994 год. 

– Проект – “Създаване на система за управление на “Оптични технологии” АД Пловдив – 1997 година. 

– Проект за подготовка на “Българска роза” АД за сертификация по ISO 9000 – 1999 год. 

– Разработка на бизнеспланове за следприватизационно развитие на “Водоканалпроект” ЕООД Пловдив, “ЕМЕ” АД Смолян, “Хевеаким” АД Мадан, “Елпром Перущица” ООД Перущица, “Търговия – Ловеч” ООД Ловеч, “Роботика” АД и три бизнеспроекта за развитие и реновиране на хотели на Пампорово. 

– Проект “Подпомагане на местния потенциал” на ITS – Лондон и ВШИМ – ТУ София, филиал Пловдив, финансиран от Министерството за международно развитие на Великобритания. 

– Проект по програма Грюндвик на НА “Сократ” към Министерството на образованието и науката на тема “Стратегия за мотивация на възрастните за обучение: Интегриране на опита на Източна, Централна и Западна Европа” на Сдружение “Интегра” с партньори от Литва, Германия и Италия. 

– Проект по програма Грюндвик на НА “Сократ” към Министерството на образованието и науката на тема “Участие на мигранти и емигранти в образователни програми”. на Сдружение “Интегра” с партньори от Германия, Исландия, Австрия и Италия. 

– Проект по програма “Леонардо да Винчи” на НА “Леонардо да Винчи” към Министерството на образованието и науката на тема Езици със специално предназначение на Сдружение “Интегра” с партньори от Великобритания, Франция, Холандия, Белгия и Полша. 


2. Участие в експертна комисия на Делегацията на Европейската комисия в София за оценка на проекти по програма ФАР - BG 0004.01 “Грантова схема за въвеждане на системи за управление на качеството (управление на качеството, оборудване и обучение) 

3. Изследване "Икономиката на Пловдив"- 2000 година.  

4. Концепция за развитие на община Пловдив - 2002 година . 

5. Член на УС на Сружение “Интегра” гр. Пловдив, консултант по проблемите на маркетинга на “Борин” АД гр. Пловдив, хотел “Александрия” гр. Велинград.

 

Катедри
Специалности