Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

ст. преп. Надя Попова

Проектен опит: 

• Юли 2004 – Февруари 2005 - преводач и администратор на проект “България – Укрепване капацитета на общини и области - Разпространение на добри практики на национално ниво”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London, Великобритания  

• Септември 2000 – Юли 2004 – преводач и администратор на проект “България – Укрепване капацитета на общини и области – Регионално развитие”, финансиран от Министерството на външните работи на Великобритания, координиран от ITS-London за Югоизточен регион. 

• Март 1997 – юни 2000 – участие в проект “Регионално развитие и фирмено обучение” към Британски НОУ - Хау Фонд, с участие на Технически университет -Пловдив, Бизнес колеж -Шефилд и ITS-London, Великобритания.  

• 1999 – 2001 – участие в проект ТЕМПУС JEP 13506 

• 1998 – 2000 – преводач на проект IISUM, ТЕМПУС JEP 13489-98 

• 1996 – 1998 – участие в проект ТЕМПУС JEP 11225-96

 

Катедри
Специалности