Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

доц. д-р инж. Александър Георгиев

   

Aдрес: 4000 Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" 25, Катедра “Механика”, ТУ София, Филиал Пловдив 

E-mail: AGeorgiev@gmx.de 

Сл. Тел.: +359 32 659513;  

Дом. тeл.: +359 32 649785 


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Политехнически Университет, Валенсия, Испания (Юни 2005). 

Технически Университет ФСМ, Валпарайсо, Чили (Окт. 2001 – Окт. 2003) - Гост изследовател в 2 области (Термопомпи със Земно Базиране; Следящи устройства на слънцето и измерване с тях). 

Университет, Зиген, Германия (Март 1992 – Февр. 1993) - Гост изследовател в проекта «Охлаждане чрез високотемпературни слънчеви колектори и абсорбционни хладилни машини». 


НАУЧЕН ИНТЕРЕС 

Регенеративни източници на енергия: 

Сезонно акумулиране на топлина в земята и Термопомпи със Земно Базиране 

A. Georgiev, A. Busso, P. Roth. Shallow Borehole Heat Exchanger: Response test and Charging - Discharging test with solar collectors. "Renewable Energy", 2006, V. 31 (7) p. 971-985. 

P. Roth, A. Georgiev, A. Busso, E. Barraza. First In-situ Determination of Ground and Borehole Thermal Properties in Latin America. "Renewable Energy", 2004, V. 29 (12) p. 1947-1963. 

Следящи системи на слънцето и измервания с тях 

R. Cordero, P. Roth, A. Georgiev, L. DaSilva. Climatology of surface ultraviolet-radiation at Valparaiso, Chile. "Energy Conversion and Management", 2005, V. 46 (18-19) p. 2907–2918. 

Roth, P., Georgiev, A., Boudinov, H. Cheap two-axis sun-following device. "Energy Conversion and Management", 2005, V. 46 (7-8) p. 1179-1192. 

A. Georgiev, Roth, P., Olivares, A. Sun Following System Adjustment in UTFSM. "Energy Conversion and Management", 2004, V. 45 (11-12) p. 1795-1806. 

Roth, P., Georgiev, A., Boudinov, H. Design and construction of a system for sun-tracking. "Renewable Energy", 2004, V. 29 (3) p. 393-402. 

Комбинирани топлинни системи със слънчеви колектори 

A. Georgiev. Testing solar collectors as an energy source for a heat pump. "Renewable Energy", 2008, V. 33 (4) p. 832-838. 

A. Georgiev. Simulation and experimental results of a vacuum solar collector system with storage. "Energy Conversion and Management", 2005, V. 46 (9-10) p. 1423-1442. 

A. Georgiev. Mathematical Modeling of Vacuum Solar Collector with Heat Pipe and Flat Plate Absorber. „Brennstoff, Waerme, Kraft“ (BWK), 1993, N° 12, p.527-534.

 

Изтегли
Катедри
Специалности