Факултет по електроника и автоматика

Системи за управление

Галерия

Връчване на дипломи на студенти от специалността 

   

   


 

Среща с бъдещи студенти 

   

   


 

Участие в Национална конференция по сервизна работика по случай Европейската седмица на роботиката (БАН - София) 

  


Посещение (работна среща) във ФИЛКАБ 

   

   

   


Приложен семинар „Вградени системи за мониторинг и контрол” - Метрисис ООД  

  


Откриване на академичната учебна 2012/2013 година  

  

 

Катедри
Специалности