Факултет по електроника и автоматика

Електротехника

Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника-гр.Русе

МЪЛНИЯ 


На 18.05.2007г. се състоя Републиканска студентска олимпиада по Теоретична електротехника в гр.Русе. 

Представителният отбор на ТУ-София,филиал Пловдив в състав: 

1.Яница Янкова-44а гр. 

2.Станислав Дърмонски-44а гр. 

3.Ивайло Митев-44а гр. 

4.Мария Крушева-41а гр. 

5.Цветомира Русева-41а гр. 

с ръководител ст.ас.В.Златанова се класира на второ отборно място от шест отбора. 

Студентът Станислав Дърмонски от II курс, специалност "АИУТ" се класира на трето индивидуално място.Отборът беше подготвен от гл.ас.Ст.Стефанов и ас.Я.Кисова-катедра "Електротехника" под ръководството на доц. д-р Никола Георгиев. 

 

Катедри
Специалности