Факултет по електроника и автоматика

Компютърни системи и технологии

Проекти

ERASMUS programme for the academic years 2007/2013 with the Blekinge Institute of Technology


РАЗРАБОТВАНЕ НА ХИБРИДНИ СЕЛЕКТИРАЩИ ТЕХНИКИ ЗА АНАЛИЗ НА БИОЛОГИЧНИ ДАННИ ПРОИЗВЕДЕНИ В ГОЛЕМИ ОБЕМИ, Фонд "Научни изследвания", проект U904-17/2007, Ръководител на екипа доц. В. Боева. 


ИНТЕГРИРАНЕ НА WEB УСЛУГИ И ДАННИ В РАЗПРЕДЕЛЕНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ СРЕДА, Фонд "Научни изследвания", проект Nо ВУ-966/2005.  


 

Катедри
Специалности