Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Научни публикации

А. Зекова, “Самоуправляем еластично-фрикционен съединител», патент №105790/08.11.2005 г.,ВG.

 

Изтегли
Катедри
Специалности